Спеціальність 075 Маркетинг

Про спеціальність

Маркетинг є сполучним мостом між виробником і споживачем.

Роль маркетолога полягає в тому, щоб кожен був максимально задоволеним, виробник прибутком, а споживач – товаром чи послугою.

Знання з маркетингу це симбіоз економічних законів та психології. Завдання маркетолога – не просто продати товар чи послугу, а створити взаємовигідний міцний зв’язок між виробником і покупцем.

Сертифікати ЗНО
 1. для вступу на 1 курс (бакалавр) у 2019 р. (завантажити, .pdf)
 2. для вступу на 1 курс (молодший спеціаліст) у 2019 р. (завантажити, .pdf)

З отриманням кваліфікації «Бакалавр маркетингу»

 • 4 роки  за денною формою навчання;
 • 4,5 роки за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти).

З отриманням кваліфікації «Магістр маркетингу»

 • 1,5 рік  за денною та заочною формою навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»).
 • денна
 • заочна
 • дистанційна

Документи про освіту

Державний
диплом про
вищу освіту з
присвоєнням ступеня
бакалавра

Основний фокус освітньо-професійної програми

Основні місця роботи

Посади, пов’язані з плановою (в тому числі прогнозною), аналітичною, проектною діяльністю та управлінням маркетингом на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності, зокрема, у таких підрозділах та відділах:
 • маркетингу;
 • постачання;
 • збуту;
 • виробництва;
 • міжнародних зв’язків;
 • планово-економічному;
 • контролю якості;
 • маркетингових досліджень;
 • реклами та PR,
 • а також в органах державного управління усіх рівнів,
 • у навчальних закладах,
 • науково-дослідних установах, тощо,
 • для самостійного виконання планових, діагностичних, дослідницьких та проектних завдань,
 • здійснення складних економічних розрахунків,
 • керування фахівцями нижчого посадового рівня,
 • викладання,
 • проведення наукових досліджень.