Спеціальність 075 Маркетинг

Про спеціальність

Спеціалізація в маркетингу – це сукупність навичок, знань і умінь, орієнтованих на застосування в специфічній галузі професійної діяльності маркетолога в рамках зазначеної спеціальності і стосовно до поставленої конкретної маркетингової задачі. Приклад, спеціалізація копірайтера для підготовки інформаційних матеріалів у певній галузі знань, або спеціалізація трейд-маркетолога на підготовці та проведенні промо-акцій у ритейлі.
Посада маркетолога – це сукупність покладених на маркетолога трудових завдань, функцій, обов’язків, а також відповідальності за їх виконання. Приклад: посада маркетинг-директора передбчає відповідальність за всю маркетингову політику підприємства та очолювану ним маркетингову службу. Керівник відділу реклами відповідає за всі зовнішні ATL-комунікації, за розробку рекламної продукції для BTL-заходів і підтримки дилерських і дистриб’юторських мереж.
Маркетолог – це фахівець, в обов’язки якого входить вивчення вподобань покупців і підвищення рівня товарообігу фірми, на яку він працює. Від даного фахівця залежить успіх і рівень продажів продукції, адже він доносить думку споживача до виробника.

 

Наші студенти мають можливість:

- навчатися у досвідчених викладачів, що постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, здійснюють наукову діяльність, приймають участь у міжнародних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
- приймати участь у програмах міжнародного стажування, конференціях та спільних навчальних курсах;
- користуватися сучасною матеріально-технічною базою інституту, отримуючи всі можливості для професійного та особистого розвитку, які надає спільнота ЗІЕІТ.

Ми пропонуємо якісну підготовку фахівців з маркетингу, формуємо сучасний світогляд, соціальну відповідальність та активну громадську позицію, здатність адаптуватися до викликів в умовах глобальної нестабільності.

Сертифікати ЗНО

для вступу на 1 курс (бакалавр на базі ПЗСО) (завантажити, .pdf)

для вступу на 2(3) курс (бакалавр на базі мол.спец.) (завантажити, .pdf)

 

Програма підготовки бакалавра за спеціальністю «Маркетингу» передбачає формування здатності здійснювати маркетингову, адміністративну, аналітичну, проектну та дослідницьку діяльність з використанням сучасних інноваційних підходів, технологій і методів управління маркетинговою діяльністю на підприємствах та в організаціях.
Основний фокус освітньо-професійної програми

Освітня програма бакалаврів спеціальності (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін (завантажити, .pdf)

Основні місця роботи

Виходячи з широкого спектру обов’язків, маркетологів розділили на два типи:
• Маркетологи-аналітики. До їхніх обов’язків входить рутинна робота зі збору інформації та проведення її аналізу. Саме аналітики займаються вивченням усіх стратегій конкурентів і динаміки продажів їхньої продукції після початку активної реклами. Потім вони узагальнюють дані і надають висновки креативникам.
• Маркетологи-креативщики. Отримавши аналітичні дані, вони створюють концепцію, за допомогою якої і будуть просувати свій товар на споживчому ринку. Це не просто план однієї реклами, це стратегія ребрендингу, популяризації і т.д. Маркетолог створює нове ім’я та нові принципи для просувної марки. Але важливо чітко розуміти різницю між менеджером з реклами та маркетологом. Останній пропонує повний список рекомендацій. На їх підставі менеджер і створює рекламний продукт.

 

Прямими обов’язками маркетолога є:
• Збір та аналіз даних про смакові переваги покупців. Даний процес проводиться за допомогою аналізу продажів з торгових точок або ж шляхом маркетингових досліджень.
• Збір інформації про продажі, на основі яких аналізується попит.
• Проведення маркетингових досліджень. Для цього наймають інтерв’юерів, які прямо спілкуються із споживачами.
• Моніторинг галузі, в якій знаходиться просувний товар. Це аналіз переваг і недоліків конкурентних марок.
• Просування продукції. Розробка концепції та рекомендацій, які теоретично зможуть допомогти у підвищенні продажів.
• Внесення даних в програму, яка проведе ретельний аналіз і піднесе результат у вигляді зручного графіка.
• Складання звітів та презентація рекомендацій по просуванню начальству.
Робота маркетолога дуже багатогранна і цікава. Адже крім складної і кропіткої аналітичної частини, ви отримуєте масу адреналіну і можливостей проявити свої творчі здібності.

 

Маркетолог – це, в першу чергу, всебічно розвинена людина. Він повинен уміти практично все. Хорошому маркетологу притаманні:
• Аналітичний склад розуму і любов до роботи з цифрами. Адже ті, кому робота не подобається, зазвичай надовго не затримуються на цій посаді.
• Уважність. Одна неточність може некоректно відобразити всі дані, через що неправильно побудується концепція і виробництво піде в збиток.
• Комунікабельність. Важливі не тільки цифри зі складів, а й від дистриб’юторів, і з торгових точок. Потрібно вміти домовитися так, щоб завжди знати про рівень продажів як свого товару, так і марок-конкурентів. Ця якість необхідно і при організації роботи інтерв’юерів.
• Стресостійкість. Робота передбачає багато спілкування і багато відповідальності. Якщо ви готові розплакатися при найменшому підвищенні голосу на вас, маркетологом вам не бути.
• Творчий потенціал і вміння генерувати ідеї. Це одне з найбільш важливих якостей. Маркетолог, грунтуючись на тенденції ринку, повинен надати рекомендації щодо подальшого просування товару.
• Якщо ви відповідальна творча людина, якій не страшні стреси, та й з цифрами ви на «ти», то маркетолог – це не професія, а покликання для вас.

 

Серед посад, які можуть обіймати випускники спеціальності, наступні:

 • Директор з маркетингу (керівник);
 • Менеджер з маркетингу (маркетолог);
 • Бренд-менеджер (бренд-мейкер);
 • Інтернет-маркетолог;
 • Маркетолог-аналітик;
 • Маркетолог-економіст;
 • Менеджер з маркетингових досліджень;
 • Продакт-менеджер (менеджер по продукту);
 • Трейд-маркетолог (торговий маркетолог);
 • Інтерв’юер;
 • Промоутер;
 • Мерчандайзер;
 • Асистент маркетолога.