Спеціальність 075 Маркетинг

Про спеціальність

Спеціалізація в маркетингу – це сукупність навичок, знань і умінь, орієнтованих на застосування в специфічній галузі професійної діяльності маркетолога в рамках зазначеної спеціальності і стосовно до поставленої конкретної маркетингової задачі. Приклад, спеціалізація копірайтера для підготовки інформаційних матеріалів у певній галузі знань, або спеціалізація трейд-маркетолога на підготовці та проведенні промо-акцій у ритейлі.
Посада маркетолога – це сукупність покладених на маркетолога трудових завдань, функцій, обов’язків, а також відповідальності за їх виконання. Приклад: посада маркетинг-директора передбчає відповідальність за всю маркетингову політику підприємства та очолювану ним маркетингову службу. Керівник відділу реклами відповідає за всі зовнішні ATL-комунікації, за розробку рекламної продукції для BTL-заходів і підтримки дилерських і дистриб’юторських мереж.
Маркетолог – це фахівець, в обов’язки якого входить вивчення вподобань покупців і підвищення рівня товарообігу фірми, на яку він працює. Від даного фахівця залежить успіх і рівень продажів продукції, адже він доносить думку споживача до виробника.

 

Наші студенти мають можливість:

- навчатися у досвідчених викладачів, що постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, здійснюють наукову діяльність, приймають участь у міжнародних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
- приймати участь у програмах міжнародного стажування, конференціях та спільних навчальних курсах;
- користуватися сучасною матеріально-технічною базою інституту, отримуючи всі можливості для професійного та особистого розвитку, які надає спільнота ЗІЕІТ.

Ми пропонуємо якісну підготовку фахівців з маркетингу, формуємо сучасний світогляд, соціальну відповідальність та активну громадську позицію, здатність адаптуватися до викликів в умовах глобальної нестабільності.

Сертифікати ЗНО

для вступу на 1 курс (бакалавр на базі ПЗСО) (завантажити, .pdf)

для вступу на 2(3) курс (бакалавр на базі мол.спец.) (завантажити, .pdf)

 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (завантажити, .pdf)

 • денна;
 • заочна;
 • дистанційна.
Програма підготовки бакалавра за спеціальністю «Маркетингу» передбачає формування здатності здійснювати маркетингову, адміністративну, аналітичну, проектну та дослідницьку діяльність з використанням сучасних інноваційних підходів, технологій і методів управління маркетинговою діяльністю на підприємствах та в організаціях.
Основний фокус освітньо-професійної програми

Освітня програма бакалаврів спеціальності (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін (завантажити, .pdf)

Основні місця роботи

Виходячи з широкого спектру обов’язків, маркетологів розділили на два типи:
• Маркетологи-аналітики. До їхніх обов’язків входить рутинна робота зі збору інформації та проведення її аналізу. Саме аналітики займаються вивченням усіх стратегій конкурентів і динаміки продажів їхньої продукції після початку активної реклами. Потім вони узагальнюють дані і надають висновки креативникам.
• Маркетологи-креативщики. Отримавши аналітичні дані, вони створюють концепцію, за допомогою якої і будуть просувати свій товар на споживчому ринку. Це не просто план однієї реклами, це стратегія ребрендингу, популяризації і т.д. Маркетолог створює нове ім’я та нові принципи для просувної марки. Але важливо чітко розуміти різницю між менеджером з реклами та маркетологом. Останній пропонує повний список рекомендацій. На їх підставі менеджер і створює рекламний продукт.

 

Прямими обов’язками маркетолога є:
• Збір та аналіз даних про смакові переваги покупців. Даний процес проводиться за допомогою аналізу продажів з торгових точок або ж шляхом маркетингових досліджень.
• Збір інформації про продажі, на основі яких аналізується попит.
• Проведення маркетингових досліджень. Для цього наймають інтерв’юерів, які прямо спілкуються із споживачами.
• Моніторинг галузі, в якій знаходиться просувний товар. Це аналіз переваг і недоліків конкурентних марок.
• Просування продукції. Розробка концепції та рекомендацій, які теоретично зможуть допомогти у підвищенні продажів.
• Внесення даних в програму, яка проведе ретельний аналіз і піднесе результат у вигляді зручного графіка.
• Складання звітів та презентація рекомендацій по просуванню начальству.
Робота маркетолога дуже багатогранна і цікава. Адже крім складної і кропіткої аналітичної частини, ви отримуєте масу адреналіну і можливостей проявити свої творчі здібності.

 

Маркетолог – це, в першу чергу, всебічно розвинена людина. Він повинен уміти практично все. Хорошому маркетологу притаманні:
• Аналітичний склад розуму і любов до роботи з цифрами. Адже ті, кому робота не подобається, зазвичай надовго не затримуються на цій посаді.
• Уважність. Одна неточність може некоректно відобразити всі дані, через що неправильно побудується концепція і виробництво піде в збиток.
• Комунікабельність. Важливі не тільки цифри зі складів, а й від дистриб’юторів, і з торгових точок. Потрібно вміти домовитися так, щоб завжди знати про рівень продажів як свого товару, так і марок-конкурентів. Ця якість необхідно і при організації роботи інтерв’юерів.
• Стресостійкість. Робота передбачає багато спілкування і багато відповідальності. Якщо ви готові розплакатися при найменшому підвищенні голосу на вас, маркетологом вам не бути.
• Творчий потенціал і вміння генерувати ідеї. Це одне з найбільш важливих якостей. Маркетолог, грунтуючись на тенденції ринку, повинен надати рекомендації щодо подальшого просування товару.
• Якщо ви відповідальна творча людина, якій не страшні стреси, та й з цифрами ви на «ти», то маркетолог – це не професія, а покликання для вас.

 

Серед посад, які можуть обіймати випускники спеціальності, наступні:

 • Директор з маркетингу (керівник);
 • Менеджер з маркетингу (маркетолог);
 • Бренд-менеджер (бренд-мейкер);
 • Інтернет-маркетолог;
 • Маркетолог-аналітик;
 • Маркетолог-економіст;
 • Менеджер з маркетингових досліджень;
 • Продакт-менеджер (менеджер по продукту);
 • Трейд-маркетолог (торговий маркетолог);
 • Інтерв’юер;
 • Промоутер;
 • Мерчандайзер;
 • Асистент маркетолога.