Спеціальність 073 Менеджмент

Про спеціальність

Спеціальність «Менеджмент» є універсальною і розрахована на вступників, які бажають набути знання, навички та компетентності для організації та управління підприємствами. Головна мета підготовки менеджерів – формування висококваліфікованих та креативних фахівців у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб економіки. Сучасний менеджер організації − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу:
• надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації;
• вчасно реагувати на зміни кон'юнктури ринку;
• фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;
• вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;
• приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов, засобів контролю за їх виконанням.

У процесі навчання студент набуває знання, вміння і компетентності з планування, мотивації, контролю, організації та координації:
• розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства;
• прийняття комплексних ефективних управлінських рішень;
• планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання;
• складання планів розвитку персоналу підприємства;
• організація колективної праці;
• координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві;
• організація та раціоналізація робочих місць;
• організація ефективної системи обміну інформацією;
• регулювання технологічних процесів;
• розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці;
• формування та розвиток організаційної культури;
• здійснення консультаційної діяльності.

Сертифікати ЗНО

для вступу на 1 курс (бакалавр на базі ПЗСО) (завантажити, .pdf)

для вступу на 2(3) курс (бакалавр на базі мол.спец.) (завантажити, .pdf)

 

Програма базується на сучасних підходах, методах, організаційно-соціальних і організаційно-технічних рішеннях, сучасних технологіях в менеджменті, для формування нової генерації висококваліфікованих менеджерів, здатних створити відповідно до європейських стандартів якісні ринкові засади розвитку економіки всіх регіонів України.

Основний фокус освітньо-професійної програми

Освітня програма спеціальності "073. Менеджмент" (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін бакалавріату (завантажити, .pdf)

Основні місця роботи

Випускник може працювати менеджером на підприємствах і в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління: бути менеджером із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем у галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, аналітиком із дослідження ринку, консультантом з економічних питань, а також із питань організації та управління підприємством.

Наші випускники, можуть займати такі керівні, управлінські та економічні посади на різних рівнях управління:
• керівники суб’єктів господарювання різної форми власності;
• керівники структурних підрозділів підприємств та об’єднань різних галузей економіки;
• керівники місцевих органів влади;
• менеджери об’єднань підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
• викладачі вищих навчальних закладів

та працювати у наступних сферах / галузях діяльності:

 • відділи органів державної влади та самоврядування;
 • економічні відділи установ, організацій, підприємств;
 • кадрові агенції, кадрові служби, відділи кадрів організацій та підприємств;
 • відділи банківських установ;
 • митні органи;
 • страхові, інвестиційні, пенсійні компанії і організації;
 • відділи з раціоналізації та управління якістю підприємств, установ, організацій;
 • фінансово-економічні відділи підприємств;
 • відділи маркетингу, патентно-ліцензійної роботи та інформаційного забезпечення;
 • інвестиційні та венчурні компанії і організації;
 • відділи з раціоналізації та управління якістю підприємств, установ, організацій.