Спеціальність 281 Публічне управління та адміністрування

Про спеціальність

 

Публічне управління – це пошук найкращого способу
використання ресурсів задля досягнення пріоритетних цілей
суспільного розвитку, спільно організований урядом,
представницькою владою та громадянським суспільством.

Стань професіоналам, який може змінити державу на краще!

 

Сертифікати ЗНО
 1. для вступу на 1 курс (бакалавр) у 2019 р. (завантажити, .pdf)
 2. для вступу на 1 курс (молодший спеціаліст) у 2019 р. (завантажити, .pdf)

З отриманням кваліфікації «Бакалавр публічного управління та адміністрування»

 • 4 роки  за денною формою навчання;
 • 4,5 роки за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти).

З отриманням кваліфікації «Магістр публічного управління та адміністрування»

 • 1,5 рік  за денною та заочною формою навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»).
 • денна
 • заочна
 • дистанційна

Документи про освіту

Державний
диплом про
вищу освіту з
присвоєнням ступеня
бакалавра

Основний фокус освітньо-професійної програми

Особливості програми - забезпечити ефективне функціонування органів державної влади та місцевого самоврядування, інституцій громадянського суспільства, громадських об’єднань, некомерційних організацій, міжнародних неурядових організацій, міждержавних органів і структур, науково-освітніх установ.

Основні місця роботи

Випускники можуть працювати:

 • керівниками та провідними фахівцями служб державних органів влади обласного, районного рівня;
 • керівниками та провідними фахівцями служб місцевих органів державної влади міст обласного підпорядкування;
 • керівниками та провідними фахівцями підприємств, установ і організацій різних форм власності та їх заступниками;
 • на керівних посадах у центральних органах державної влади;
 • на керівних посадах у місцевих органах державної влади;
 • на керівних посадах місцевих органів самоврядування;
 • менеджерами (управителями) у соціальній сфері;
 • керівниками окремих ланок профспілкових організацій;
 • керівниками громадських організацій.