Спеціальність 123 Комп’ютерна інженерія

Про спеціальність

Хто саме працює над створенням архітектури сучасних комп’ютерів, комп’ютерних систем та комп’ютерних мереж? Як опанувати основи програмування, операційних систем, баз даних, моделювання, захисту інформації?

Обирай спеціальність «Комп’ютерна інженерія» і ти довідаєшся про все!

Студенти цієї спеціальності працюють над створенням і обслуговуванням апаратно-програмних засобів сучасних і перспективних інформаційних технологій, розробленням і застосуванням комп’ютерних систем і компонентів загального та спеціального призначення, створенням та супроводом системного програмного забезпечення.

Отримані знання дозволяють випускникам впроваджувати новітні комп’ютерні технології у великих ІТ-компаніях та підприємствах, а також створювати програмне забезпечення комп’ютерних систем та мереж, яке відповідає надсучасним світовим вимогам.

Сертифікати ЗНО
 1. для вступу на 1 курс (бакалавр) у 2019 р. (завантажити, .pdf)
 2. для вступу на 1 курс (молодший спеціаліст) у 2019 р. (завантажити, .pdf)

З отриманням кваліфікації «Бакалавр з комп’ютерної інженерії»

 • 4 роки  за денною формою навчання;
 • 4,5 роки за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти).

З отриманням кваліфікації «Магістр з комп’ютерної інженерії»

 • 1,5 рік  за денною та заочною формою навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»).
 • денна
 • заочна
 • дистанційна

Документи про освіту

Державний
диплом про
вищу освіту з
присвоєнням ступеня
бакалавра

Основний фокус освітньо-професійної програми

Здобувач має володіти методами фундаментальних та прикладних наук, автоматизованого проектування програмно- технічних засобів комп’ютерних систем та їх компонентів, математичного та комп’ютерного моделювання, інформаційними технологіями, професійними прикладними програмами, сучасними мовами програмування.

Види професійної діяльності, до виконання яких готуються випускники, що освоїли програму бакалавра: проектно-технологічна; виробничо-технологічна; організаційно-управлінська; науково-дослідна; інноваційна.

Основні місця роботи

- професіонали в галузі обчислювальних систем,
- професіонали в інших галузях обчислень (комп’ютеризації), а саме:
 • розробники обчислювальних систем,
 • адміністратор доступу,
 • адміністратор доступу (груповий),
 • адміністратор системи,
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій,
 • аналітик комп’ютерних систем,
 • аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення,
 • інженер з комп’ютерних систем,
 • інженер-дослідник з комп’ютеризованих систем та автоматики,
 • конструктор комп’ютерних систем,
 • наукові співробітники (обчислювальні системи),
 • молодший науковий співробітник (обчислювальні системи),
 • науковий співробітник (обчислювальні системи),
 • науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи),
 • інженер із застосування комп’ютерів.