Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Про спеціальність

Галузь діяльності фінансиста - планування та управління фінансовими потоками.

Головне завдання фінансиста - планувати, куди вкласти гроші; кому, в кого і скільки позичити; які акції придбати і як вигідно продати свої; вміти раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку, ефективно управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати фінансовий контроль; обирати ефективні форми розрахунків та умови платежів; орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати заощадження від інфляції.

Майбутній фінансист повинен мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, бути відповідальним, уважним, рішучим, вміти ризикувати.

Сертифікати ЗНО

для вступу на 1 курс (бакалавр на базі ПЗСО) (завантажити, .pdf)

для вступу на 2(3) курс (бакалавр на базі мол.спец.) (завантажити, .pdf)

 

Програма забезпечує отримання загальних та професійних знань, розумінь, навичок та здатностей у галузі фінансів, банківської справи та страхування, які мають універсальний характер.

Основний фокус освітньо-професійної програми

Освітня програма бакалаврів (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін бакалаврів (завантажити, .pdf)

Основні місця роботи

Сучасний дипломований бакалавр або магістр з фінансів, банківської справи та страхування може реалізувати себе за різноманітними професійними напрямами, зокрема:

1. Фінансово-кредитна – розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів, складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними, планування фінансів, надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).

2. Податково-бюджетна – розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

3. Інвестиційна – капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу. Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.

4. Нормативно-методична – розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності, складання фінансових звітів.

5. Страхова – робота зі страховими документами.

6. Зовнішньо-економічна – економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон'юнктури).