Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Про спеціальність

Галузь діяльності фінансиста - планування та управління фінансовими потоками.

Головне завдання фінансиста - планувати, куди вкласти гроші; кому, в кого і скільки позичити; які акції придбати і як вигідно продати свої; вміти раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку, ефективно управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати фінансовий контроль; обирати ефективні форми розрахунків та умови платежів; орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати заощадження від інфляції.

Майбутній фінансист повинен мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, бути відповідальним, уважним, рішучим, вміти ризикувати.

Сертифікати ЗНО
  1. для вступу на 1 курс (бакалавр) у 2019 р. (завантажити, .pdf)
  2. для вступу на 1 курс (молодший спеціаліст) у 2019 р. (завантажити, .pdf)

З отриманням кваліфікації «Бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування»

  • 4 роки  за денною формою навчання;
  • 4,5 роки за заочною формою навчання (на базі повної загальної середньої освіти).

З отриманням кваліфікації «Магістр з фінансів, банківської справи та страхування»

  • 1,5 рік  за денною та заочною формою навчання (для фахівців з базовою вищою освітою освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»).
  • денна
  • заочна
  • дистанційна

Документи про освіту

Державний
диплом про
вищу освіту з
присвоєнням ступеня
бакалавра

Основний фокус освітньо-професійної програми

Програма забезпечує отримання загальних та професійних знань, розумінь, навичок та здатностей у галузі фінансів, банківської справи та страхування, які мають універсальний характер.

Основні місця роботи

Сучасний дипломований бакалавр або магістр з фінансів, банківської справи та страхування може реалізувати себе за різноманітними професійними напрямами, зокрема:

1. Фінансово-кредитна – розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів, складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними, планування фінансів, надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).

2. Податково-бюджетна – розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.

3. Інвестиційна – капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу. Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.

4. Нормативно-методична – розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності, складання фінансових звітів.

5. Страхова – робота зі страховими документами.

6. Зовнішньо-економічна – економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон'юнктури).