Спеціальність 076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Про спеціальність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – найсучасніша та найбільш затребувана спеціальність бізнес-спрямування, що поєднує у собі спеціальні знання, уміння, та практичні навички щодо створення та здійснення успішного бізнесу, прибуткової торгівлі, а також ефективної біржової діяльності.
Випускник спеціальності може бути затребуваний на (в): підприємствах будь-яких галузей економіки, форм власності та організаційно-правових форм господарювання; державній службі; товарній, фондовій та валютній біржі; агентствах з реклами та маркетингових досліджень; кадрових агентствах; агентства з нерухомості; сферах міжнародної торгівлі та туризму; інвестиційних компаніях; страхових компаніях; банківських та фінансово-кредитних установах; дилерських та брокерських компаніях; інвестиційні, трастові, майнові фондах; рекламні, інформаційні компанії; навчальних закладах.
Студенти вивчають комплекс дисциплін з питань генерації бізнес-ідеї у чітко сформований бізнес-план; організації підприємництва, торговельної та комерційної, біржової діяльності. Випускники отримують теоретичні знання та практичні навички організації та ефективного провадження власної справи та реалізації бізнес-проєктів, організації та здійснення торговельної, біржової діяльності.
Випускники спеціальності – конкурентоспроможні фахівці у багатьох сферах, адже дана спеціальність має широкий спектр застосування: від матеріального виробництва – до сфери послуг, від приватного бізнесу – до транснаціональних корпорацій.
Освітньо-професійна програма підготовки фахівців орієнтована на практичне опанування навичок з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі підприємництва, біржової діяльності та торговельної справи, враховує специфіку роботи зазначеної галузі; базується на проєктних та апробованих практичних результатах із врахуванням стану розвитку інновацій та перспектив їх використання.

Сертифікати ЗНО

для вступу на 1 курс (бакалавр на базі ПЗСО) (завантажити, .pdf)

для вступу на 2(3) курс (бакалавр на базі мол.спец.) (завантажити, .pdf)

 

Мета освітньої програми - надати освіту в області підприємництва, біржової діяльності та торгівлі, орієнтовану на формування теоретичних і практичних знань з організації та ведення підприємницької справи, власного бізнесу у сфері виробництва та торгівлі, здійснення операцій на біржах та здійснити підготовку студентів на рівні, що забезпечить їм право продовжити навчання з метою отримання вищих кваліфікаційних рівнів і наукових ступенів.

Основний фокус освітньо-професійної програми

Освітня програма спеціальності "076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін бакалавріату (завантажити, .pdf)

Основні місця роботи

Посади пов’язані з підприємництвом:

 • директор малого підприємства за видами економічної діяльності
 • керівник агентства: страхового, нерухомості, рекламного тощо;
 • керівник підприємства сфери послуг;
 • директор підприємства з надання послуг (консалтингової, страхової, рекламної тощо);
 • директор малого підприємства у сфері охорони здоров'я, освіти, культури.

Посади, що пов’язані з торгівлею:

 • директор малої торговельної фірми;
 • керівник магазину;
 • комерсант;
 • завідувач торговельного залу;
 • менеджер у роздрібній та оптовій торгівлі;
 • менеджер у сфері послуг.

Посади, що пов’язані з біржовою діяльністю:

 • фахівець з біржової торгівлі, брокер, дилер;
 • фахівець із біржових операцій;
 • аукціоніст (ліцитатор);
 • торговельний брокер (маклер).