Спеціальність 081 Право

Про спеціальність

Наша ОП «Право» - студентоцентрічна освітня програма, сформована з урахуванням стандартів врегульованої професії правника, тенденцій реформування правничої освіти, викликів сучасного ринку праці та вимог юридичної практики, заснована на світогляді в дусі поваги до людської гідності та верховенства права.
Наші студенти мають можливість:
- навчатися у досвідчених викладачів, що постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, здійснюють наукову діяльність, приймають участь у міжнародних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
- переймати досвід та вчитися у практикуючих юристів, набувати навички професійного нетворкінгу, застосовувати отриманні знання під час проходження практики за різними напрямами юридичної діяльності;
- користуватися всіма можливостями для професійного та особистого розвитку, які надає спільнота ЗІЕІТ.
Ми пропонуємо ґрунтовну теоретичну підготовку та ефективні практичні навички, формуємо різнобічну розвинуту особистість з високим рівнем професійної правосвідомості, соціальної активності та громадянської позиції, підготовлену до початку правничої кар’єри та опанування подальшого магістерського ступеню з права, конкурентоздатну на сучасному ринку праці та юридичних послуг.

Результати анкетування щодо якості освітнього середовища в ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Результати анкетування щодо якості викладання навчальних дисциплін (завантажити, .pdf)

Результати анкетування щодо розробки і перегляду освітньої програми, за якою навчається здобувач (завантажити, .pdf)

Сертифікати ЗНО

для вступу на 1 курс (бакалавр на базі ПЗСО) (завантажити, .pdf)

для вступу на 2(3) курс (бакалавр на базі мол.спец.) (завантажити, .pdf)

 

Мета освітньої програми - набуття компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових і нститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин; формування знань про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності принципи, а також природу і зміст правових інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої професії.
Основний фокус освітньо-професійної програми

Освітня програма спеціальності "081. Право" (2016 р., завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "081. Право" (2019 р., завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "081. Право" (2021 р., завантажити, .pdf)

Вибіркові дисципліни ОП Право

Кошик правника (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін для ОП Право 2021 р. (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін для ОП Право 2019 р. (завантажити, .pdf)

Основні місця роботи

 • Секретар судового засідання
 • Секретар суду
 • Помічник приватного детектива
 • Помічник судді
 • Помічник юриста
 • Помічник-консультант народного депутата України
 • Державний виконавець
 • Оперуповноважений
 • Інспектор патрульної служби
 • Командир відділення (органи внутрішніх справ)
 • Молодший інспектор (органи внутрішніх справ)
 • Помічник дільничного інспектора міліції
 • Помічник оперуповноваженого
 • Помічник слідчого
 • Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система)
 • Інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт
 • Юрисконсульт