Спеціальність 081 Право

Про спеціальність

Наша ОП «Право» - студентоцентрічна освітня програма, сформована з урахуванням стандартів врегульованої професії правника, тенденцій реформування правничої освіти, викликів сучасного ринку праці та вимог юридичної практики, заснована на світогляді в дусі поваги до людської гідності та верховенства права.
Наші студенти мають можливість:
- навчатися у досвідчених викладачів, що постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, здійснюють наукову діяльність, приймають участь у міжнародних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
- переймати досвід та вчитися у практикуючих юристів, набувати навички професійного нетворкінгу, застосовувати отриманні знання під час проходження практики за різними напрямами юридичної діяльності;
- користуватися всіма можливостями для професійного та особистого розвитку, які надає спільнота ЗІЕІТ.
Ми пропонуємо ґрунтовну теоретичну підготовку та ефективні практичні навички, формуємо різнобічну розвинуту особистість з високим рівнем професійної правосвідомості, соціальної активності та громадянської позиції, підготовлену до початку правничої кар’єри та опанування подальшого магістерського ступеню з права, конкурентоздатну на сучасному ринку праці та юридичних послуг.

Результати анкетування щодо якості освітнього середовища в ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Результати анкетування щодо якості викладання навчальних дисциплін (завантажити, .pdf)

Результати анкетування щодо розробки і перегляду освітньої програми, за якою навчається здобувач (завантажити, .pdf)

Сертифікати ЗНО

для вступу на 1 курс (бакалавр на базі ПЗСО) (завантажити, .pdf)

для вступу на 2(3) курс (бакалавр на базі мол.спец.) (завантажити, .pdf)

 

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (завантажити, .pdf)

 • денна;
 • заочна;
 • дистанційна.
Мета освітньої програми - набуття компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових і нститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин; формування знань про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності принципи, а також природу і зміст правових інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої професії.
Основний фокус освітньо-професійної програми

Освітня програма спеціальності "081. Право" (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін (завантажити, .pdf)

Основні місця роботи

 • Секретар судового засідання
 • Секретар суду
 • Помічник приватного детектива
 • Помічник судді
 • Помічник юриста
 • Помічник-консультант народного депутата України
 • Державний виконавець
 • Оперуповноважений
 • Інспектор патрульної служби
 • Командир відділення (органи внутрішніх справ)
 • Молодший інспектор (органи внутрішніх справ)
 • Помічник дільничного інспектора міліції
 • Помічник оперуповноваженого
 • Помічник слідчого
 • Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система)
 • Інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт
 • Юрисконсульт