Спеціальність 051 Економічна кібернетика

Про спеціальність

Доволі цікава ІТ спеціальність.

Це «не зовсім економіка, не зовсім математика, трошки програмування».

Вагаєтеся у виборі між ІТ та економікою?

Про перспективність ІТ всі говорять: "Маю здібності та інтереси до цього ремесла. На економічну ж спеціальність хочу поступати з ряду причин: у мене є підприємницькі та керівницькі абміції, і економічна освіта дозколить їх реалізувати; добре знаю предмети ЗНО, а вот фізику для ІТ — не дуже".

Кібернетика може бути компромісом!

Сертифікати ЗНО

для вступу на 1 курс (бакалавр на базі ПЗСО) (завантажити, .pdf)

для вступу на 2(3) курс (бакалавр на базі мол.спец.) (завантажити, .pdf)

 

Програма спрямована на оволодіння основами фундаментальних знань та практичними знаннями з економіки та інформаційних технологій, базовими навичками їх практичного застосування у різних галузях економіки, набуття базової кваліфікації в аналізі бізнес-процесів, формує основи інноваційного способу мислення, здатність застосовувати прогресивні  ідеї у бізнесі.
Акредитація ОП

Освітня програма бакалаврів у реєстрі НАЗЯВО

Основний фокус освітньо-професійної програми

Освітня програма "Економічна кібернетика" бакалаврів спеціальності "051 Економіка" (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін (завантажити, .pdf)

Основні місця роботи

Випускники можуть працювати а підприємствах, установах, банках, страхових компаніях, фондових ринках, в органах державного та місцевого самоврядування; на підприємствах малого та середнього бізнесу у якості бізнес-аналітиків, розробників WEB-сайтів, IT- фахівців.
 • Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми)
 • Економіст обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • Економіст з договірних та претензійних робіт
 • Економіст з планування
 • Економіст з фінансової роботи
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку
 • Консультант з ефективності підприємства
 • Менеджер (управитель) у сфері надання інформації
 • Фахівець з економічного моделювання екологічних систем
 • Фахівець з ефективності підприємництва
 • Консультант з економічних питань
 • Адміністратор бази даних;
 • Аналітик з комп'ютерних комунікацій
 • Програміст (база даних)
 • Математик-аналітик з дослідження операцій