Кар’єра у ЗІЕІТ

Нормативні документи

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників (завантажити, .pdf)

Адміністративний персонал:

  • Маркетолог відділу формування контингенту;
  • Адміністратор локальної мережі;
  • Методист навчального відділу;
  • Секретар приймальної комісії.

Документи направляти на ім’я ректора ЗІЕІТ за адресою:
69041, м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-Б, ЗІЕІТ
або електронною поштою: info@econom.zp.ua

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі (подаються претендентом до відділу кадрів Інституту):

 • заява про участь у конкурсі;
 • список наукових та навчально-методичних праць;
 • документи, що підтверджують рівень освіти, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи (про вищу освіту, наукові ступені), атестати (про вчене звання), сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
 • звіт за попередній період про навчально-методичну, наукову, виховну, профорієнтаційну роботу (від претендента, який працював в Інституті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом).

30.08.2020
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Кафедра будівництва та цивільної інженерії:
  • завідувач кафедри, професор – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерної інженерії:
  • доцент – 2 ст.
 • Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення:
  • професор – 1 ст.;
  • доцент – 1 ст.
 • Кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін:
  • завідувач кафедри, доцент – 1 ст.
  • доцент – 1 ст.
 • Кафедра підприємництва, менеджменту та туризму:
  • доцент – 1 ст.
 • Кафедра природничо-наукових дисциплін:
  • завідувач кафедри, доцент – 1 ст.
 • Кафедра теорії та практики перекладу:
  • доцент – 1 ст.
 • Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу:
  • професор – 1 ст.

30.08.2019
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Будівництва та цивільної інженерії:
  • професор – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерної інженерії та комп’ютерних наук:
  • доцент – 2 ст.
 • Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення:
  • професор – 1 ст.;
  • доцент – 2 ст.;
  • старший викладач – 1 ст.
 • Кафедра фінансів та обліку:
  • завідувач кафедри – 1 ст.;
  • професор – 1 ст.
 • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін:
  • завідувач кафедри – 1 ст.

28.08.2018
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Будівництва та цивільної інженерії:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерної інженерії:
  – доцент – 1 ст.;
  – старший викладач – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення:
  – доцент – 4 ст.;
  – викладач – 2ст.
 • Кафедра економічної кібернетики:
  – доцент – 1 ст.;
 • Кафедра фінансів та аудиту:
  – доцент – 1 ст.;
 • Кафедра природничо-наукових дисциплін:
  – доцент – 1 ст.

28.08.2017
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Будівництва та цивільної інженерії:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерної інженерії:
  – доцент – 1 ст.;
  – старший викладач – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення:
  – доцент – 1 ст.
 • Кафедра економічної кібернетики:
  – доцент – 1 ст.
 • Кафедра міжнародних економічних відносин:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра теорії та практики перекладу:
  – старший викладач – 1 ст.

29.08.2016
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Будівництва та цивільної інженерії:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра економічної кібернетики:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра маркетингу:
  – доцент – 1 ст.
 • Кафедра менеджменту:
  – старший викладач – 1 ст.
 • Кафедра природничо-наукових дисциплін:
  – доцент – 1 ст.