Кафедра підприємництва, менеджменту та туризму

Про кафедру

Місія кафедри : Надати студентам фундаментальні знання для забезпечення ринку праці професійно-компетентними, високоінтелектуальними і креативними фахівцями, які володіють глибокими знаннями в сфері підприємництва, менеджменту та туристичної справи, здатних максимізувати прибутки компанії, вдосконалити асортиментний ряд продукції, планувати і впроваджувати заходи з модернізації роботи підприємства, ефективно працювати в команді і з командою, налагоджувати зв’язки з партнерами та споживачами, організувати рекламну компанію та вийти на нові ринки, системно та нетрадиційно мислити, спроможних ефективно виконувати покладені на них професійні функції, сприяючи інноваційним процесам у суспільстві з метою покращення якості життя громадян на основі світових та європейських стандартів.

Спеціальності кафедри

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Студенти, що навчаються на спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» отримують можливість набути знань і відповідних компетенцій, що дозволять майбутнім фахівцям працювати як у міжнародних, приватних організаціях, так і в державних установах, обіймаючи будь-яку професію фінансово-економічного, управлінського, організаційного, маркетингово-логістичного, торговельного та біржового спрямування, а також бути засновниками власної справи за будь-яким видом економічної діяльності. Підготовка студентів за даним напрямком здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної діяльності в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва умовах конкуренції та ринкових відносин в підприємствах різних форм господарювання.

Підприємництво та молодість – дуже близькі та невід’ємні поняття. Бути молодим і бути підприємливим – практично одне й те саме, адже підприємлива (заповзятлива, заповзята) людина – це людина, яка має практичну кмітливість, здатність активно діяти; ініціативна, дуже діяльна, енергійна, яка наполегливо переборює труднощі, невідступно домагається здійснення поставленої мети. Останніми роками молодіжне підприємництво в Україні стало окремим пріоритетним сегментом державної політики та цілою програмою різноманітних регуляторних та організаційних заходів. Очевидними плюсами професії є свобода, перспектива, особистий розвиток , самореалізація, створення власної команди для досягнення встановлених цілей. Обравши дану спеціальність, студенти вчаться бути відкритими, гнучкими, адаптивними, розкривають свої таланти та реалізують свою креативність, оскільки саме такими якостями має володіти підприємець. Коли ми говоримо про спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», то маємо на увазі, в першу чергу, широкі можливості для роботи та самореалізації, які відкриваються перед студентами - майбутніми професіоналами своєї справи, адже ми навчаємо не лише певного фаху, ми вчимо бути успішними в тому, чим студент хоче займатися. Ця спеціальність дозволяє стати універсальним фахівцем, який зможе знайти достойну роботу з високою заробітною платою в більшості сфер, які сьогодні існують і розвиваються.

Основні напрямки діяльності кафедри

Кваліфікація, що присвоюється : Бакалавр зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», Бакалавр з менеджменту, Бакалавр зі спеціальності «Туризм».

Рівень кваліфікації : Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування : Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання : Студенти, що навчаються за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», засвоюють знання з аналізу, планування та організації підприємницьких, торговельних та біржових структур, ефективного управління бізнесом, започаткування власної справи, здійснення торговельних та біржових операцій.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», засвоюють знання з особливостей менеджменту на різних етапах життєвого циклу підприємства; бізнес-планування, розроблення та обґрунтування напрямів та засобів розширення ринків збуту суб'єктів господарської діяльності; реалізації управлінських рішень; управління персоналом, формування колективу та керівництва ним; формування та розвитку організаційної культури та іміджу підприємства; загального управління внутрішніми справами підприємства для прийняття відповідальних рішень на управлінському рівні.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Туризм», засвоюють знання з розроблення структури та визначення атрактивності туристсько-рекреаційних комплексів (світовий та національний рівень), здійснення географічних досліджень щодо територіальної організації та умов розвитку спеціалізованих видів туризму, забезпечення раціонального, збалансованого та ефективного природокористування, визначення рушійних домінант екологічних трансформацій у розрізі ступеня інтеграції видів екології та еволюційного поступу людства, організації і проведення маркетингових досліджень туристичного ринку тощо.

Вміння і навички : Студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» набувають вмінь та навичок оцінювати, планувати та організовувати успішну діяльність суб’єктів підприємництва, торгівлі та біржової діяльності; обирати та оцінювати стратегії та проекти; застосовувати методи та інструменти для обґрунтування рішень зі створення та функціонування підприємницьких, торговельних та біржових структур; формувати та опрацьовувати необхідну інформацію; ефективно взаємодіяти зі суб’єктами ринку; проводити зовнішньоекономічну діяльність; автономно та у складі команди приймати виважені управлінські рішення; започатковувати та розвивати власний бізнес.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Менеджмент», набувають знань, вмінь та практичних навичок з керування / управління підлеглими; адаптування до суміжних напрямків діяльності, як економіка, фінанси, бухгалтерія й аудит, маркетинг, консалтинг, освітні послуги; планування та прогнозування господарської діяльності підприємства; системного аналізу і прогнозу діяльності організації за умов конкуренції, забезпечення конкурентоспроможності; створення та реєстрації підприємств різних організаційно-правових форм; організації основних видів управлінської діяльності; управління різними видами підприємств та їх об'єднань; стратегії розвитку організацій та критерії її вибору; ефективного ділового спілкування з урахуванням психологічних особливостей партнерів; управління організаційними комунікаціями.

Студенти, що навчаються за спеціальністю «Туризм», набувають знань, вмінь та практичних навичок з формування і реалізації туристичного продукту; оформлення туристичного пакету в офісі туристичного оператора / туристичного агентства; обслуговування туристів; інформаційно-консультативної роботи з туристами (у т.ч. з потенційними); бронювання послуг, їх підтвердження та оформлення; екскурсійного та анімаційного обслуговування туристів; організації взаємодії та співпраці з діловими партнерами та іншими учасниками виробництва та реалізації туристичного продукту з дотриманням правил ведення договірної роботи; організації використання різноманітних видів транспорту в процесі туристичного обслуговування; організації маркетингової діяльності; правового супроводження туристичної діяльності; управління операційними процесами виробництва і реалізації туристичного продукту в підрозділах туристичного підприємства; формування економічної інформації за окремими об'єктами обліку; аналізу ефективності та управління фінансово-господарськими операціями туристичних підприємств; управління роботою туристичного офісу.

Компетенції і працевлаштування : Випускники спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть обіймати посади керівників та менеджерів структурних підрозділів суб’єктів господарювання у всіх сферах економічної діяльності, фахівців з питань економіки, планування та організації бізнесу, спеціалістів з стратегічного та поточного планування, розробки і оцінювання проектів, консультантів та експертів з економічних питань на підприємствах, в установах та організаціях всіх форм власності, в органах влади, громадських організаціях; можуть започаткувати і розвивати власний бізнес, працювати брокерами на різних формах бірж, біржовими аналітиками, оцінщиками.

Випускники спеціальності «Менеджмент» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов'язки у системах комерційної діяльності та управління підприємств різного профілю і масштабу: у сфері роботи з персоналом, управління підрозділами, вирішення економічних питань, аналітики фінансових ринків, збуту, культури, відпочинку та спорту, матеріально-технічного забезпечення тощо, а також в апараті центральних органів державної влади.

Випускники спеціальності «Туризм» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов'язки на керівних посадах виробничих підрозділів у ресторанах та готелях, на транспорті, у складському господарстві та зв'язку, у комерційному обслуговуванні, у сфері культури, відпочинку та спорту, освіти та виробничого навчання, маркетингу, кадрів і трудових відносин, апарату центральних органів державної влади та ін.; на посадах фахівця з туристичного обслуговування, організатора подорожей (екскурсій), екскурсовода, фахівця з організації дозвілля, з розвитку міжнародного туризму, із конференц-сервісу, із туристичної безпеки; інструктора-методиста з міжнародного туризму, ін. технічних фахівців в галузі управління туристичною діяльністю на туристичних підприємствах; здійснювати підприємницьку діяльність в сфері туризму (відкриття та організація роботи туристичних агенцій).

Доступ до подальшого навчання : Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступеня магістра (076 - «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 073 - «Менеджмент», 242 - «Туризм»).

Форма навчання : денна, заочна.