Наука

V Міжнародний науково-практичний семінар 2012

Згідно плану науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України 27-28 травня 2012 року у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій відбувся V Міжнародний науково-практичний семінар «Структурно-інституціональна трансформація та безпека економіки регіонів в процесі модернізації держави».

Учать у семінарі, зокрема у програмовому комітеті семінару, видатних науковців України, таких як голова комітету ВРУ з бюджетних питань Баранов В.О., віце-президент НАН України, академік НАН України, Геєць В.М., академіки Амоша О.І., Вишневський В.П., Лібанова Е.М., член-кореспонденти НАН України Власюк О.С., Єфименко Т.І., Лисенко Ю.Г., професори Андрійчук В.Г., Біляков В.М., Варналій З.С., Кравців В.С., Макогон Ю.В., Філіпенко А.С., Хлобистов Є.В., Школа І.М., Якубовський С.О. та ін., підкреслює статус семінару як важливого науково-практичного заходу у науковому просторі нашої держави.

У пленарному засіданні взяли участь органи місцевої влади, зокрема голова Запорізької міської влади Матвієнко Павло Дмитрович, голова Запорізької міської обласної адміністрації Пеклушенко Олександр Миколайович, міський голова м. Запоріжжя Сін Олександр Ченсанович, голова податкової адміністрації Тімарцев Олексій Юрійович.

Потенціал цьогорічного семінару був надзвичайно високим, адже тематичні напрями семінару відповідають сучасній соціально-економічній ситуації в нашій державі та міжнародному середовищі, отже обґрунтування теоретичних підстав та практичних рекомендацій з удосконалення політики структурної та інституціональної трансформації, зміцнення безпеки економіки регіонів в процесі модернізації держави є актуальним та своєчасним завданням.

Співорганізаторами семінару виступили Міністерство фінансів України, Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька міська рада, податкова адміністрація Запорізької області, Відділення економіки НАН України, Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України, провідні науково-дослідні центри та інститути, вищі навчальні заклади України, Росії, Польщі та Великобританії, громадські організації та підприємства регіону.

Вже другий рік поспіль семінар відбувався у спільній організації з Промисловим інвестиційно-інноваційним форумом (25-28 травня), що проводиться Запорізькою торгово-промисловою палатою.

Крім традиційного формату проведення (пленарне та секційні засідання) було проведено наукову конференцію «Передумови та пріоритети українсько-польського співробітництва в умовах посилення євроінтеграції» спільно з вищими навчальними закладами Польщі (27-28 травня).

За результатами семінару було сформовано рекомендації до органів державної влади та опубліковано фаховий збірник наукових праць у Інституті економіки промисловості.

IV Міжнародний науково-практичний семінар 2011

20-21 травня 2011 року у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій традиційно відбувся IV Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми соціально-економічного розвитку регіону в умовах глобалізації». Цього року семінар проведений спільно з Промисловим інноваційно-інвестиційним форумом, ініційованим Запорізькою торгово-промисловою палатою.

Організатори семінару:

 • Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;
 • Міністерство фінансів України;
 • Інститут економіки та прогнозування НАН України;
 • Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України;
 • Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України;
 • Інститут економіки промисловості НАН України;
 • Інститут регіональних досліджень НАН України;
 • Національний інститут стратегічних досліджень;
 • Академія фінансового управління;
 • Запорізька обласна рада;
 • Науково-дослідний центр з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України;
 • Рада конкурентоспроможності України;
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій;
 • Донецький національний університет;
 • Львівська комерційна академія;
 • інші наукові і навчальні заклади України;
 • Вища школа економіки та інформатики у Варшаві;
 • Вища економічна школа у Варшаві (Польща);
 • Університет Бредфорду;
 • Університет Лідсу (Великобританія).

У семінарі взяли участь провідні вчені України, Росії, Польщі, Великобританії, Молдови, Білорусі, серед яких 16 представників Національної академії наук України, понад 60 докторів та 50 кандидатів наук, представники громадських організацій та великих промислових підприємств різних регіонів України.

Основними тематичними напрямами роботи семінару були:

 • модернізаційна парадигма стратегії регіонального розвитку в умовах глобалізації;
 • модель соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільно-політичних трансформацій;
 • міжрегіональне співробітництво: внутрішньонаціональний та євроінтеграційний вимір;
 • податково-бюджетна політика в системі фінансової безпеки України;
 • інноваційний розвиток «старопромислових» галузей регіону;
 • екологічна та науково-технологічна безпека регіонального розвитку на інноваційних засадах;
 • трудоресурсна і соціальна безпека та якість людського капіталу регіону;
 • продовольча та енергетична безпека в регіональному вимірі.

Пленарне засідання та виступи доповідачів:

 • Вітальне слово до учасників семінару направив віце-президент НАН України, академік НАН України, директор Інституту економіки та прогнозування НАН України Валерій Михайлович Геєць;
 • З вітальним словом до учасників семінару звернувся мер м.Запоріжжя Олександр Сін;
 • Президент Академії фінансового управління, доктор економічних наук, професор Тетяна Єфименко виступила з доповіддю;
 • Доповідь академіка НАН України, директора Інституту економіки промисловості НАН України Олександра Амоші була присвячена інноваційним аспектам регіонального розвитку;
 • Директор Інституту демографічних та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи, академік НАН України Е. Лібанова;
 • Від імені голови Запорізької облдержадміністрації Б. Петрова з початком семінару та Днем науки учасників заходу привітав заступник голови ОДА П. Гончарук;
 • перший заступник голови обласної ради – Олександр Клепаков;
 • Актуальну дискусію започаткував доктор економічних наук, професор, віце-президент Академії фінансового управління Олександр Власюк.

III Міжнародний науково-практичний семінар 2010

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій спільно з провідними вітчизняними та закордонними науково-дослідницькими навчальними закладами 28-29 травня 2010 року згідно плану науково-методичних конференцій та науково-практичних семінарів МОН України проводив міжнародний науково-практичний семінар «Стратегії протидії зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці: регіональний вимір».

На семінарі обговорювалися такі напрями:

 • Регіональний розвиток в посттрансформаційний період;
 • Забезпечення міжрегіональної соціально-економічної інтеграції України;
 • Міжрегіональна інтеграція в системі зміцнення економічної безпеки держави;
 • Шляхи вдосконалення територіальної структури виробничих факторів і забезпечення конкурентних переваг eкономіки в умовах обмежених ресурсів;
 • Проблеми легалізації економічного розвитку та протидії корупції на регіональному рівні правління;
 • Структурно-інституціональна криза в умовах інерційності розвитку соціально-економічної системи;
 • Моделювання і прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів, кризових явищ і процесів;
 • Інформаційна компонента кризових закономірностей розвитку соціально-економічних систем.

За підсумками семінару розповсюджено рекомендації для органів державної влади і місцевого самоврядування. Наукові роботи опубліковані в Збірнику наукових праць Інституту економіки промисловості НАН України, рекомендований як фахове видання.

II Міжнародний науково-практичний семінар 2009

29-30 травня 2009 року Запорізький інститут економки та інформаційних технологій разом з провідними вітчизняними і закордонними науково-дослідними і навчальними закладами провів міжнародний науково-практичний семінар «Державно-приватне партнерство: інвестиції і регіональний розвиток». Пленарне засідання семінару відкрив ректор ЗІЕІТ Г.В.Туровцев.

Організатори семінару:

 • Міністерство освіти і науки України;
 • Міністерство економіки України;
 • Запорізька обласна державна адміністрація;
 • Державний комітет підприємництва;
 • Інститут регіональних досліджень НАН України;
 • Інститут економіки і прогнозування НАН України;
 • Національний інститут проблем міжнародної безпеки;
 • Інститут економіки промисловості НАН України;
 • Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України;
 • Рада конкурентоспроможності України;
 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій;
 • Асоціація економістів-міжнародників України;
 • University of Leeds (Великобританія);
 • Регіональний філіал НІСД у м.Донецьку;
 • Wyższa Szkola Ekonomiczna w Warszawie;
 • Регіональний філіал НІСД у м.Львові;
 • Wyższa Szkola Ekonomiczna w Stalowej Woli;
 • Львівська комерційна академія;
 • Науково-дослідний центр з проблем оподаткування;
 • НУ Державної податкової служби України;
 • Дніпровський регіональний центр інноваційного розвитку.

Пленарне засідання:

 • Вітальний лист учасникам семінару направив доктор економічних наук, професор, академік НАН України, віце-президент НАН України, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій Михайлович Геєць;
 • З привітанням до учасників семінару звернувся мер м.Запоріжжя Є.Г.Карташов;
 • Виступ Олександра Клепакова;
 • Виступ Олександра Амоші;
 • Виступ Тетяни Єфименко;
 • Виступ Олександра Власюка;
 • Виступ Олени Макарової.

I Міжнародний науково-практичний семінар 2008

23-24 травня 2008 року в Запорізькому інституті економіки й інформаційних технологій пройшов I Міжнародний науково-практичний семінар «Проблеми конкурентноздатності економіки в умовах євроінтеграції: регіональні аспекти». Семінар проведено відповідно до плану науково-методичних конференцій і науково-практичних семінарів разом з Міністерством освіти і науки та Міністерством фінансів України.

Організатори семінару:

 • Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій;
 • Інститут економіки промисловості Національної академії наук України;
 • Запорізька обласна державна адміністрація;
 • Донецький Національний Університет;
 • Центр досліджень податкової системи УДПУ;
 • регіональна філія Національного інституту стратегічних досліджень у м.Донецьку.

Метою Семінару стало визначення основних проблем соціально-економічного розвитку, реалізації потенціалу конкурентноздатності промислових регіонів України і вироблення стратегічних рішень і операційних завдань з їхнім вирішенням в умовах поглиблення інтеграційних процесів і децентралізації управління економіки.

У пленарному засіданні взяли участь:

 • академік Геєць В.М. (член Президії НАН України, директор «Інституту економіки і прогнозування НАН України»)
 • академік Амоша А.І. (д.е.н., проф., директор інституту промисловості України), член-кореспондент НАН України (директор Інституту демографії і соціальних досліджень)
  Ефименко Т.И. (д.е.н., проф., заступник Міністра фінансів України)
 • Лібанова Є.М. (член-кореспондент НАН України, директор Інституту демографії і соціальних досліджень)
 • Шевцов А.І. (д.т.зв., проф., директор Регіональної філії НІСД у м. Дніпропетровську)
 • Біляков В.М. (д.е.н., директор Дніпровського регіонального центру інноваційного розвитку)
 • Ільяшов М.А. (д.т.зв., проф., перший заступник ген. директори ТОВ «Група «Енерго»)
 • Макогон Ю.В. (д.е.н., проф., директор Регіональної філії НІСД у м. Донецьку)
 • Мокій А.І. (д.е.н., проф., проректор Львівської комерційної академії) та інші доктори наук.
 • А також Запорізький міський голова Євген Карташов, в.о. голови Запорізької обласної держадміністрації Валерій Черкаска, заступник голови Запорізької обласної держадміністрації Олександр Бережной.

Секційне обговорення проводилося по таким напрямкам:

 • Проблеми конкурентноздатності регіонів в умовах поглиблення міжнародної інтеграції України;
 • Пріоритети і способи інноваційного розвитку регіональної економіки;
 • Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації управління економікою;
 • Напрямки поліпшення еколого-техногенної ситуації в регіонах з «старопромисловими» галузями;
 • Європейський досвід реструктуризації «старопромислових» галузей і підходи до його імплементації на мезорівні управління;
 • Моделювання складних соціально-економічних систем у нестабільному середовищі.

За підсумками I Міжнародного науково-практичного семінару були розроблені аналітичні матеріали і рекомендації та спрямовані в державні і регіональні органи управління, а також на великі підприємства і бізнес структури, навчальні, науково-дослідні установи.

По загальному рішенню всіх учасників, Міжнародний семінар «Проблеми конкурентоспроможності економіки в умовах євроінтеграції: регіональні аспекти» буде проводитися на регулярній основі, на базі Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій.