Деканат

Результати успішності навчання

Посилання на відповідний розділ сервісу інституту.

Розклад проведення підсумкового атестаційного іспиту, попередніх захистів та захистів випускних робіт взимку 2023 р.

Розклад проведення підсумкового атестаційного іспиту у фаховому коледжі (завантажити, .pdf)

Розклад проведення попередніх захистів та захистів випускних робіт у фаховому коледжі (завантажити, .pdf)

Розклад проведення попередніх захистів та захистів випускних робіт у інституті (завантажити, .pdf)

Положення про координаційну раду викладачів і студентів ЗІЕІТ

Мета роботи Координаційної ради - підвищення якості підготовки фахівців шляхом участі студентів в удосконаленні навчального процесу в Інституті.
Основними завданнями діяльності Координаційної ради є: демократизація процесу навчання, розвиток активного і творчого ставлення студентів до процесу навчання, створення комфортних умов навчання в Інституті. Відповідно до покладених на нього завдань Координаційна рада вивчає та узагальнює думку студентського колективу про організацію та якість навчального процесу в Інституті.

Докладніше про Координаційну раду (завантажити, .pdf)

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій

Докладніше про про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (завантажити, .pdf)

На виконання ст. 62 п. 1 абз. 15 Закону України «Про вищу освіту», Положення про організацію освітнього процесу в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій, Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій та з метою забезпечення чіткої організації вибору навчальних дисциплін студентами-першокурсниками з 13 по 15 вересня 2021 року здійснюється запис на вибіркові дисципліни 2021-2022 навчального року. Звернення до декана щодо вибору здійснюється за допомогою нижченаведеної форми.

Каталог вибіркових дисциплін загального циклу (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін (завантажити, .pdf)

Форма для звернення