Коледж

Фаховий коледж ЕІТ входить до складу освітнього комплексу ЗІЕІТ.

Коледж засновано у 1998 р.

Фаховий коледж ЕІТ веде підготовку фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на основі базової та повної загальної середньої освіти.
За роки навчання студенти здобувають необхідний фундамент знань, формують професійні навички, отримують практичний досвід з майбутньої спеціальності.

Спеціальності

У Коледжі ведеться підготовка фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів з наступних галузей знань та спеціальностей:

 • Управління та адміністрування:
  • Фінанси, банківська справа та страхування
   Освітня програма спеціальності 072 (завантажити, .pdf)
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
   Освітня програма спеціальності 076 (завантажити, .pdf)
  • Маркетинг
   Освітня програма спеціальності 075 (завантажити, .pdf)
  • Облік та оподаткування
   Освітня програма спеціальності 071 (завантажити, .pdf)
 • Соціальні та поведінкові науки:
  • Економіка
   Освітня програма спеціальності 051 (завантажити, .pdf)
 • Інформаційні технології:
  • Інженерія програмного забезпечення
   Освітня програма спеціальності 121 (завантажити, .pdf)
  • Комп’ютерна інженерія
   Освітня програма спеціальності 123 (завантажити, .pdf)
 • Сфера обслуговування:

Тривалість навчання

 • для денної форми на основі повної середньої освіти (11 кл.):
  • спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерна інженерія» – 3 роки;
  • спеціальність «Туризм» – 2,5 року;
  • спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», «Облік та оподаткування», «Економіка» – 2 роки.
 • для денної форми на основі базової середньої освіти (9 кл.):
  • спеціальності «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп’ютерна інженерія» – 4 роки;
  • спеціальність «Туризм» – 3,5 року;
  • спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємство, торгівля та біржова діяльність», «Маркетинг», «Облік та оподаткування», «Економіка» – 3 роки.

Атестат про повну середню освіту видається одночасно з державним дипломом фахового молодшого бакалавра або молодшого спеціаліста.

Можливості продовження навчання

Випускник фахового коледжу ЕІТ підготовлений для продовження навчання за програмою бакалавра.
Випускник коледжу має можливість продовжити навчання в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій на пільгових умовах.

Графік навчального процесу Структурного підрозділу “Фаховий коледж ЕІТ” денної форми навчання (завантажити, xls)

Графік навчального процесу Структурного підрозділу “Фаховий коледж ЕІТ” заочної форми навчання (завантажити, xls)

Розклад занять

Консультації викладачів:

Час початку і закінчення занять:

 • 1 пара: 07:55 – 09:15
 • 2 пара: 09:25 – 10:45
 • 3 пара: 11:05 – 12:25
 • 4 пара: 12:35 – 13:55
 • 5 пара: 14:05 – 15:25
 • 6 пара: 15:45 – 17:05
 • 7 пара: 17:15 – 18:35