Положення коледжу

1. Положення про організацію освітнього процесу у Структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)
2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в Структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)
3. Положення «Про порядок розроблення, затвердження та моніторингу освітньо-професійних програм у Структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)
4. Положення «Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін у Структурному підрозділі «Фаховий коледж економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)
5. Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (завантажити, .pdf)
6. Положення про повторне вивчення окремих дисциплін студентами ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)
7. Порядок організації інклюзивного навчання в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)
8. Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної дисципліни у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)
9. Правила проведення контрольних заходів (завантажити, .pdf)
10. Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, додатки: анкета1, анкета2, анкета3, анкета4, анкета5)
11. Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)
12. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)
13. Положення про порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів (завантажити, .pdf)
14. Положення про організацію практики студентів Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)
15. Положення про ведення журналу навчальних занять (завантажити, .pdf)
16. Положення про кураторів академічних груп (завантажити, .pdf)
17. Положення про бібліотеку Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)
18. Положення про стейкхолдерів освітніх програм в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)
19. Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)
20. Положення про порядок визнання в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій результатів попереднього навчання (завантажити, .pdf)