Бібліотека

Положення про бібліотеку Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Наукова бібліотека Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій є провідною науково-інформаційною структурою інституту.

Діяльність наукової бібліотеки ЗІЕІТ спрямована на удосконалення інформаційно-бібліотечного забезпечення навчальних та наукових процесів ЗІЕІТ, розвиток електронного інформаційного обслуговування, забезпечення функціонування наукової бібліотеки як науково-інформаційного і культурно-просвітницького центру ЗІЕІТ.
Методичне забезпечення навчального процесу здійснюється загальним фондом бібліотеки, кількість якого нараховує понад 25 тис. примірників. Фонди бібліотеки поповнюються підручниками, рекомендованими Міністерством освіти і науки України, науковими та навчально-методичними працями викладачів ЗІЕІТ, електронними виданнями.

Бібліотечний фонд постійно поповнюється професійною та спеціальною навчальною літературою. Нові видання, які мають професійний інтерес, переводяться в електронний варіант, що дозволяє кожному студенту ознайомитися з ними в будь-якому комп’ютерному класі.

Базовими елементами електронного середовища наукової бібліотеки ЗІЕІТ є електронний каталог та електронна бібліотека власної генерації на базі репозиторію DSpace від Lyrasis.

Посилання на електронний каталог бібліотеки

Бібліотека має читальний зал на 206 місць.

Посилання на електронну онлайн-бібліотеку

Відповідно рекомендаціям Міністерства освіти і науки України бібліотека ЗІЕІТ розробила програми курсу та електронні лекторії «Основи інформаційної культури студента» та кожного навчального року проводить їх для студентів. Лекції та практичні заняття ставлять за мету навчання користуванням як традиційними, так і електронними пошуковими засобами джерел інформації, аналітичного їх відбору та оформлення результатів.
Розширення можливостей роботи з навчально-методичними, науковими виданнями на основі впровадження новітніх інформаційних технологій позитивно впливає на якість бібліотечного обслуговування користувачів, якість інформаційно-бібліотечного забезпечення самостійної роботи студентів.