Науковий журнал

Науковий журнал «ПРАЦІ ЗІЕІТ»
Журнал засновано у 2012 році.
ISSN 2308-9261

У журналі публікуються оригінальні статті та короткі повідомлення в галузі інформаційних технологій, економіки, менеджменту та інших напрямів приладних досліджень. Публікації попередньо мають пройти обов’язкове рецензування. Журнал, у першу чергу, орієнтовано на відображення результатів науково-дослідницької діяльності викладачів, студентів, аспірантів та їх колег, та на тих, хто формує відкрите обговорення здобутих наукових результатів.

Вимоги до оформлення статей

Прийом статей до редакції, відправка їх на рецензування та необхідне контактування з авторами здійснюється лише електронною поштою. Статі в електронному форматі та супровідну документацію слід надсилати за адресою редакції журналу. Статті мають бути оформлені у відповідності до редакційних вимог. Зміст та структура статей мають відповідати вимогам МОН України до публікацій у фахових виданнях.

Приклад та вимоги до оформлення статей (завантажити, .pdf)

Публікації журналу

Редакційна колегія журналу

Голова комітету:

 • Переверзєв А.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи

Редакційна колегія:

 • Швець Д.Є., д.с.н., проф., проректор з навчальної роботи;
 • Жерліцин Д.М., д.е.н., доц., професор кафедри фінансів та аудиту;
 • Левицький С.І., д.е.н., доц., завідувач кафедри економічної кібернетики;
 • Михайлик Д.П., к.е.н., доц., завідувач кафедри міжнародних економічних відносин;
 • Панкова М.О., к.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності;
 • Таланін І.Є., д.ф.-м.н., проф., завідувач кафедри інформаційних технологій;
 • Швець Л.М., к.с.н., доц., в.о. завідувача кафедри маркетингу, менеджменту та туризму;
 • Чуча П.О., к.ф.н., доц., завідувач кафедри теорії та практики перекладу.

Контакти редакції

 • Поштова адреса: 69041, м. Запоріжжя, вул.Кияшка, 16-б
 • Телефон: (061) 239-90-01
 • Факс: (061) 289-10-40
 • E-mail: trudy@econom.zp.ua