Науковий журнал

Науковий журнал «ПРАЦІ ЗІЕІТ»
Журнал засновано у 2012 році.
ISSN 2308-9261

У журналі публікуються оригінальні статті та короткі повідомлення в галузі інформаційних технологій, економіки, менеджменту та інших напрямів прикладних досліджень. Публікації попередньо мають пройти обов’язкове рецензування. Журнал, у першу чергу, орієнтовано на публікацію результатів науково-дослідницької діяльності викладачів, студентів, аспірантів та їх колег, та на тих, хто формує відкрите обговорення здобутих наукових результатів.

Вимоги до оформлення статей

Прийом статей до редакції, відсилання їх на рецензування та необхідне контактування з авторами здійснюється лише електронною поштою. Статі в електронному форматі та супровідну документацію слід надсилати за адресою редакції журналу. Статті мають бути оформлені у відповідності до редакційних вимог. Зміст та структура статей мають відповідати вимогам МОН України до публікацій у фахових виданнях.

Приклад та вимоги до оформлення статей (завантажити, .pdf)

Публікації журналу

 • Праці ЗІЕІТ. Том 1 (частина 1) (2013 р.) (завантажити, .pdf)
 • Праці ЗІЕІТ. Том 1 (частина 2) (2013 р.) (завантажити, .pdf)
 • Праці ЗІЕІТ. Том 2 (2014 р.) (завантажити, .pdf)
 • Праці ЗІЕІТ. Том 3 (2015 р.) (завантажити, .pdf)
 • Праці ЗІЕІТ. Том 4 (2016 р.) (завантажити, .pdf)
 • Праці ЗІЕІТ. Том 5 (2017 р.) (завантажити, .pdf)
 • Праці ЗІЕІТ. Том 6 (2018 р.) (завантажити, .pdf)
 • Праці ЗІЕІТ. Том 7 (2019 р.) (завантажити, .pdf)
 • Праці ЗІЕІТ. Том 8 (2020 р.) (завантажити, .pdf)

Редакційна колегія журналу

Голова редколегії:

 • Переверзєв А.В., д.т.н., проф., проректор з наукової роботи

Редакційна колегія:

 • Швець Д.Є., д.с.н., проф., проректор з навчальної роботи;
 • Левицький С.І., д.е.н., доц., завідувач кафедри інформаційних технологій;
 • Михайлик Д.П., д.е.н., доц., завідувач кафедри міжнародних відносин, управління та адміністрування;
 • Полуектова Н.Р., д.е.н., доц., професор кафедри інформаційних технологій;
 • Панкова М.О., к.е.н., доц., завідувач кафедри підприємництва, менеджменту та туризму;
 • Чуча П.О., к.ф.н., доц., завідувач кафедри теорії та практики перекладу.

Контакти редакції

 • Поштова адреса: 69041, м. Запоріжжя, вул.Кияшка, 16-б
 • Телефон: (061) 239-90-01
 • Факс: (061) 289-10-40
 • E-mail: trudy@econom.zp.ua