Публічна інформація

 

Ліцензія Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій Міністерства освіти і науки України (завантажити, .pdf)

Відомості на право здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (завантажити, .pdf)

Відомості на право здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти (завантажити, .pdf)

Сертифікати:

У 2012 році інститут було акредитовано за IV рівнем державної акредитації

По закінченню навчання видається диплом затвердженого зразка.

Зразки документів про освіту:

ЗІЕІТ пройшов міжнародну сертифікацію «International Education Society, London».

Випускники ЗІЕІТ крім диплома про вищу освіту мають змогу отримати також міжнародний сертифікат IES (завантажити, .jpg)

Статут ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

 

Звіт ректора за 2018-2019 н.р. (завантажити, .pdf)
Звіт ректора за 2019-2020 н.р. (завантажити, .pdf)
Звіт ректора за 2020-2021 н.р. (завантажити, .pdf)

Концепція освітньої діяльності

Місія Інституту полягає у забезпеченні єдності інтелектуальної, соціальної та освітньої функцій. Вона реалізується через формування інтелектуальних здібностей та розуміння фундаментальних цінностей цивілізацій і людства шляхом побудови освітніх програм, що мають включати освітню і соціальну складові.

Більш детально за посиланням.

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Введено в дію з «01» 09. 2017 року, затверджено Вченою радою ПрАТ «ПВНЗ «ЗІЕІТ» (протокол № 1 від 30.08.2017 р., завантажити, .pdf)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (завантажити, .pdf)

Витяг із Закону України “Про освіту” стосовно булінгу (завантажити, .pdf)

Матеріально-технічне забезпечення інституту

Матеріальна база (текст, завантажити, .pdf), (відео, завантажити, .mp4) 

Інформація про загальну площу приміщень (завантажити, .pdf)

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими приміщеннями (завантажити, .pdf)

Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій (завантажити, .pdf)

Умови доступності для навчання осіб з особливими потребами

Висновок з технічного обстеження (завантажити, .pdf), сертифікат виконавця (завантажити, .pdf)

Умови доступності до ЗВО для осіб з особливими потребами (фото1, завантажити, фото2, завантажити, фото3, завантажити, .pdf)

Міжнародні рейтинги та каталоги закладів вищої освіти

 

Місцеві рейтинги закладів вищої освіти