Аспірантура

 

Положення про аспірантуру

1. Загальні положення

1.1. Підставою для оголошення прийому для здобуття вищої освіти за ступенем доктор філософії в ЗІЕІТ є наказ Міністерства освіти і науки України від 09.12.2016 № 1508 про ліцензування освітньої діяльності, та затверджені вченою радою ЗІЕІТ Правила прийому до інституту.

1.2. Фінансування підготовки за ступенем доктора філософії здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав ЗІЕІТ на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка за добувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

1.3. Нормативний строк навчання в аспірантурі становить чотири роки, протягом яких аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, визначеної ЗІЕІТ для підготовки доктора філософії з відповідної спеціальності.

2. Організація прийому до аспірантури

2.1. Прийом до аспірантури ЗІЕІТ здійснюється за науковими спеціальностями:
051 «Економіка» (завантажити освітньо-наукову програму, .docx)
073 «Менеджмент» (завантажити освітньо-наукову програму, .docx)
105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (завантажити освітньо-наукову програму, .docx)

3. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до ЗІЕІТ приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

4. Правила прийому

4.1. Правила прийому, перелік документів та інша важлива інформація подані у файлі «Правила прийому на навчання в аспірантурі ЗІЕІТ у 2018-2019р.» (завантажити, .pdf)