Якість освіти

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (завантажити, .pdf)

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (завантажити, .pdf)

Положення про відділ ліцензування та акредитації (завантажити, .pdf)

Моніторинг якості освіти (анкета про освітні програми, анкета про якість викладання, анкета про якість середовища)

Положення про стейкхолдерів освітніх програм в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

 

Стейкхолдеру