Каталог електронних матеріалів

Профілі інституту

Researchgateстатті, публікаційна активність

Academiaстатті, кафедри

ZENODO  – статті, збірники праць, тези конференцій

Research Organisation Registry (ROR)

ISNI ID

Репозиторій кваліфікаційних робіт (в розробці)

035 Філологія (бакалавріат, магістратура)
051 Економіка (коледж, бакалавріат, магістратура)
071 Облік та оподаткування (бакалавріат, магістратура)
072 Фінанси, банківська справа та страхування  (коледж, бакалавріат, магістратура)
073 Менеджмент (бакалавріат, магістратура)
075 Маркетинг  (бакалавріат, магістратура)
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (коледж, бакалавріат, магістратура)
081 Право  (бакалавріат)
121 Інженерія програмного забезпечення (коледж, бакалавріат, магістратура)
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (бакалавріат)
123 Комп’ютерна інженерія (коледж, бакалавріат, магістратура)
192 Будівництво та цивільна інженерія (бакалавріат, магістратура)
242 Туризм (коледж, бакалавріат, магістратура)
281 Публічне управління та адміністрування  (бакалавріат, магістратура)
292 Міжнародні економічні відносини (бакалавріат, магістратура)