Відділ ліцензування та акредитації

Начальник відділу

Єреп Ольга Анатоліївна (тел. +38 (061) 239-90-11, email o.yerep@econom.zp.ua)

Положення про відділ ліцензування та акредитації (завантажити, .pdf)

Акредитація освітніх програм

Відомості про самооцінювання освітньо-професійної програми Право першого (бакалаврського) рівня (завантажити, .pdf)

Наказ про призначення експертної групи (завантажити, .pdf)

Програма онлайн-візиту експертної групи з акредитації ОП Право (завантажити, .pdf)

Висновки експертних комісій:

 • Висновки експертної комісії (29.05-31.05 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Маркетинг» зі спеціальності 075 Маркетинг для осіб освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (27.05-29.05 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 Товарознавство, торгівля та біржова діяльність для осіб освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (27.05-29.05 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування для осіб освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (16.10-18.10 2018р.) про підсумки акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Управління інноваційною діяльністю» зі спеціальності 073 Менеджмент другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (16.01-18.01 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (16.01-18.01 2019р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (12.12-14.12 2018р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Інженерія програмного забезпечення» зі спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (21.03-23.03 2018р.) про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (19.03-21.03 2018р.) про підсумки чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (12.12-14.12 2017р.) про підсумки первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Комп’ютерна інженерія зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії (8.11-10.11 2017р.) про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії про підсумки акредитаційної експертизи спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузь знань 19 «Архітектура та будівництво» (завантажити, .pdf)
 • Висновки експертної комісії Міністерства освіти і науки України про підсумки акредитаційної експертизи за напрямом 6.140103 «Туризм» галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» (завантажити, .pdf)

Ліцензування:

 • Забезпечення навчальними підручниками, посібниками, довідковою та іншою навчальною літературою для спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»
 • Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 105 «Прикладна фізика та наноматеріали»
 • Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 073 «Менеджмент»
 • Ліцензування за третім освітньо-науковим рівнем спеціальності 051 «Економіка»
 • Ліцензування за першим (бакалаврським) освітнім рівнем спеціальності 081 «Право»
 • Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 035 «Філологія»
 • Розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на другому (магістерському) рівні вищої освіти зі спеціальності 075 «Маркетинг»