Спеціальності

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій сьогодні здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за новим переліком галузей знань та спеціальностей

Перший рівень вищої освіти

Освітній ступінь «Бакалавр»

Другий рівень вищої освіти

Освітній ступінь «Магістр»

 

Третій рівень вищої освіти

Освітній ступінь «Доктор філософії»