Спеціальності

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій сьогодні здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за новим переліком галузей знань та спеціальностей

Перший рівень вищої освіти

Освітній ступінь «Бакалавр»

Галузь знань 03 Гуманітарні науки:

035. Філологія (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "035. Філологія" (завантажити, .pdf)

051. Економіка, Економічна кібернетика (опис спеціалізації, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціалізації "Економічна кібернетика" (завантажити, .pdf)

071. Облік та оподаткування (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "071. Облік та оподаткування" (завантажити, .pdf)
072. Фінанси, банківська справа та страхування (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "072. Фінанси, банківська справа та страхування" (завантажити, .pdf)
073. Менеджмент (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "073. Менеджмент" (завантажити, .pdf)
075. Маркетинг (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "075. Маркетинг" (завантажити, .pdf)
076. Підприємство, торгівля та біржова діяльність (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "076. Підприємство, торгівля та біржова діяльність" (завантажити, .pdf)

081. Право (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "081. Право" (завантажити, .pdf)

121. Інженерія програмного забезпечення (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "121. Інженерія програмного забезпечення" (завантажити, .pdf)
122. Комп'ютерні науки та інформаційні технології (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "122. Комп'ютерні науки та інформаційні технології" (завантажити, .pdf)
123. Комп'ютерна інженерія (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "123. Комп'ютерна інженерія" (завантажити, .pdf)

192. Будівництво та цивільна інженерія (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "192. Будівництво та цивільна інженерія" (завантажити, .pdf)

242. Туризм (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "242. Туризм" (завантажити, .pdf)

281. Публічне управління та адміністрування (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "281. Публічне управління та адміністрування" (завантажити, .pdf)

292. Міжнародні економічні відносини (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "292. Міжнародні економічні відносини" (завантажити, .pdf)

Другий рівень вищої освіти

Освітній ступінь «Магістр»

 

Галузь знань 03 Гуманітарні науки:

035. Філологія (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "035. Філологія" (завантажити, .pdf)

051. Економіка, Економічна кібернетика (опис спеціалізації, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціалізації "Економічна кібернетика" (завантажити, .pdf)

071. Облік та оподаткування (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "071. Облік та оподаткування" (завантажити, .pdf)
072. Фінанси, банківська справа та страхування (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "072. Фінанси, банківська справа та страхування" (завантажити, .pdf)
073. Менеджмент (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "073. Менеджмент" (завантажити, .pdf)
075. Маркетинг (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "075. Маркетинг" (завантажити, .pdf)
076. Підприємство, торгівля та біржова діяльність (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "076. Підприємство, торгівля та біржова діяльність" (завантажити, .pdf)

121. Інженерія програмного забезпечення (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "121. Інженерія програмного забезпечення" (завантажити, .pdf)
123. Комп'ютерна інженерія (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "123. Комп'ютерна інженерія" (завантажити, .pdf)

192. Будівництво та цивільна інженерія (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "192. Будівництво та цивільна інженерія" (завантажити, .pdf)

281. Публічне управління та адміністрування (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "281. Публічне управління та адміністрування" (завантажити, .pdf)

292. Міжнародні економічні відносини (опис спеціальності, завантажити, .pdf)
Освітня програма спеціальності "292. Міжнародні економічні відносини" (завантажити, .pdf)

Третій рівень вищої освіти

Освітній ступінь «Доктор філософії»

 

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки:

105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (завантажити освітньо-наукову програму, .docx)