Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини

Про спеціальність

Глобалізація та економічна інтеграція є всеохоплюючими домінантами розвитку світової економіки. Незалежно від рівня економічного та соціального розвитку, всі сучасні країни є учасниками міжнародних відносин, що створює повсюдний та стрімко зростаючий запит на фахівців з міжнародної економіки. Наша освітня програма «Міжнародні економічні відносини» спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців, здатних задовольнити цей запит.

Наші студенти мають можливість:

- навчатися у досвідчених викладачів, що постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність, здійснюють наукову діяльність, приймають участь у міжнародних конференціях, симпозіумах та круглих столах;
- отримати практичні навички з англійської та другої вибіркової іноземної мови (французька, німецька);
- приймати участь у програмах міжнародного стажування, конференціях та спільних навчальних курсах;
- обирати дисципліни, які читаються виключно англійською мовою;
- користуватися сучасною матеріально-технічною базою інституту, отримуючи всі можливості для професійного та особистого розвитку, які надає спільнота ЗІЕІТ.

Ми пропонуємо якісну підготовку фахівців міжнародного рівня, формуємо сучасний світогляд, соціальну відповідальність та активну громадську позицію, здатність адаптуватися до викликів в умовах глобальної нестабільності.

Сертифікати ЗНО

для вступу на 1 курс (бакалавр на базі ПЗСО) (завантажити, .pdf)

для вступу на 2(3) курс (бакалавр на базі мол.спец.) (завантажити, .pdf)

 

Програма підготовки бакалавра за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» передбачає ознайомлення з існуючими теоріями міжнародних відносин, отримання теоретичних знань та практичних навичок з економіки, ведення ділових переговорів та міжнародного комерційного права. Особливістю спеціальності є поглиблене вивчення двох іноземних мов: англійської та вибіркової (французької або німецької).

Основний фокус освітньо-професійної програми

Освітня програма спеціальності "292. Міжнародні економічні відносини" (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін бакалавріату (завантажити, .pdf)

Основні місця роботи

Наші випускники, можуть займати такі посади на різних рівнях управління:

 • Економіст з міжнародної торгівлі;
 • Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності;
 • Економіст з фінансової роботи на міжнародних ринках;
 • Фахівець із управління кореспондентських відносин та міжнародних розрахунків;
 • Менеджер з управління активами міжнародних компаній;
 • Економіст з планування зовнішньоекономічної діяльності;
 • Аналітик з дослідження ринку;
 • Експерт із зовнішньоекономічних питань;
 • Фахівець з методів розширення ринків збуту;
 • Фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку;
 • Агент з митного оформлення вантажів та товарів;
 • Економіст з договірних та претензійних робіт;
 • Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • Оглядач з економічних питань.