Кафедра інформаційних технологій

Про кафедру

Місія кафедри : Нарощувати і зміцнювати освітній потенціал ЗІЕІТ шляхом високоякісної підготовки конкурентноспроможних на міжнародному ринку праці випускників кафедри – фахівців з економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення  – універсальних спеціалістів, лідерів, професіоналів. Вони зі знаннями в галузі економічних наук та інформаційних технологій володіють навичками програмування, моделювання, здатні вирішувати аналітичні та управлінські задачі на підприємствах і установах різних галузей економіки, покликані ефективно управляти як державою, так і власним бізнесом.

Спеціальності кафедри

Основні напрямки діяльності та викладацький склад кафедри

Завідувач кафедри : д.е.н., доц., професор кафедри Левицький Станіслав Іванович

Профіль Google Scholar : https://scholar.google.com.ua/citations?user=pEaNpIoAAAAJ

Адреса : вулиця Кияшка, 16-Б, кім. 322, Запоріжжя, Україна, 69041

Телефон : (061) 239-90-01 (дод. 229)

E-mail : s.levitskiy(a)econom.zp.ua

Викладає такі дисципліни: економічна кібернетика, методологія наукових досліджень, бізнес-аналітика.

Основні наукові досягнення : Протягом 2014-2019 рр. був експертом за спеціальністю 08.00.11 «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Д 17.127.10 у Класичному приватному університеті, до того протягом 2003-2014 рр. - експертом у спеціалізованих вчених радах Д 11.051.01 и К 11.051.07 у ДонНУ.
Є членом редколегій журналів «Математичне моделювання в економіці», «Управління розвитком», «Праці ЗІЕІТ», працював у редколегіях збірників наукових праць «Моделі управління в ринковій економіці», «Нове в економічній кібернетиці», міжнародного наукового журналу «Економічна кібернетика».

Керує науковою школою за напрямком «Моделі стратегічного управління», де особлива увага приділяється дослідженню процесів інтеграції економічних систем, стратегічному менеджменту, розробці моделей та методів проектного управління та аналізу ефективності їх використання. Під керівництвом С.І. Левицького захищено 7 дисертацій кандидатів економічних наук, 44 магістерські випускні роботи.

Викладачі кафедри

Д.ф.-м.н., професор Туровцев Геннадій Володимирович, внутрішній сумісник

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=13104785800

E-mail : g.turovtsev(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: 2009 – 2019 – Professor (honorary visiting), School of Civil Engineering, University of Leeds, Leeds, West Yorkshire, LS2 9JT, UK
1999 – 2009 – Professor (honorary visiting), School of Engineering, University of Bradford, Bradford, West Yorkshire, BD7 1DP, UK.
1993 – 1994 – The Royal Society Research Fellow, Department of Civil Engineering, University of Bradford, West Yorkshire, BD7 1DP, UK.

Викладає такі дисципліни: теорія ймовірності та математична статистика.

Сфера інтересів: управління у галузі вищої освіти.

д.т.н., проф. Переверзєв Анатолій Васильович, внутрішній сумісник

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57000109500

E-mail: a.pereverzev@econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 200 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: комп'ютерна схемотехніка, комп'ютерна інженерія.

Сфера інтересів: електротехнічні системи, інформаційні системи, управління у сфері вищої освіти.

 

Д.е.н., доцент Полуектова Наталія Робертівна, професор кафедри

E-mail : n.poluektova@econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 50 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: Дослідження комп'ютерних систем штучного інтелекту, Програмування на мові Python, Інформаційна стійкість комп'ютерних технологій та мереж, Корпоративні інформаційні системи, Семінари з наукових розробок в галузі програмного забезпечення систем.

Сфера інтересів: моделювання та прогнозування економіки, системно-динамічне моделювання, технології програмування та аналізу даних.

 

Д.е.н., професор Руденський Роман Анатолійович

E-mail : r.rudenskiy(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 100 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: прогнозування соціально-економічних процесів, аналіз вимог до ПЗ.

Сфера інтересів: моделювання та прогнозування економіки, програмування задач  для складних систем.

 

К.т.н., доцент Резніченко Юлія Сергіївна

E-mail : y.reznichenko(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 20 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: бази даних, основи програмної інженерії, якість програмного забезпечення та тестування, теорія мов програмування та методи трансляції, нечіткі системи.

Сфера інтересів: нечіткі моделі, програмування баз даних, тестування ПЗ.

 

К.е.н., доцент Шляга Ольга Володимирівна

E-mail: o.shliaga(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 50 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: інформаційні системи та технології в галузі, економіка програмного забезпечення, управління проектами інформатизації.

Сфера інтересів: інформаційні системи та технології, економіка, управління проектами.

 

К.е.н., доцент Кафтанников Олексій Юрійович

E-mail : a.kaftannikov(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 30 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: операційні системи.

Сфера інтересів: системне адміністрування, мережеві технології, програмування задач  для складних систем.

 

К.е.н., доцент Шевченко Євгенія Олександрівна

E-mail: e.shevchenko(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 20 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: системи обробки економічної інформації.

Сфера інтересів: інформаційні системи та технології, економіка, моделювання.

 

К.ф.-м.н., доцент Святовець Ірина Федорівна, внутрішній сумісник

E-mail : i.sviatovets(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: автор 27 друкованих наукових публікацій, неодноразовий учасник    міжнародних науково-практичних конференцій. Має більше 20 друкованих методичних вказівок та науково-методичних посібників.

Викладає такі дисципліни: вища математика, алгоритми та структури даних.

 

Доцент Жеребцов Олександр Анатолійович

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35197421700

E-mail : a.zherebtsov(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 20 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: основи програмування, обʼєктно-орієнтоване програмування.

Сфера інтересів: компʼютерна інженерія, програмування задач  для складних систем.

 

Професор Сабанов Сергій Олександрович

E-mail : s.sabanov(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має наукові публікації, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: компʼютерні мережі, архітектура компʼютерів.

Сфера інтересів: управління інформаційними системами на великих підприємствах.

 

К.ф.-м.н, професор Домашев Геннадій Євгенович, сумісник

E-mail : g.domashev(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 20 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: управління інформаційними системами на великих підприємствах, основи надійності функціонування компʼютерних систем, безпека програм та даних.

Сфера інтересів: управління інформаційними системами на великих підприємствах.

 

Д.е.н, професор Жерліцин Дмитро Михайлович, cумісник

Профіль Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217303179

E-mail: d.zherlitsyn(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: Автор понад 120 друкованих наукових публікацій. Бере активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях.

Викладає такі дисципліни: моделювання в методах програмування.

Сфера інтересів: сучасні інформаційні технології.

 

К.е.н., доцент Мержинський Євгеній Костянтинович, сумісник

E-mail : e.merzhunskiy(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має понад 30 наукових публікацій, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: моделювання економіки, технології створення систем штучного інтелекту,  розробка програм за допомогою скриптів, веб-програмування, крос-платформне програмування.

Сфера інтересів: моделювання економічної динаміки, програмування задач  для складних систем.

 

Старший викладач Дереза Катерина Володимирівна

E-mail : k.dereza(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: основи 3D-графіки, комп'ютерна графіка, моделювання та системний аналіз.

Сфера інтересів: компʼютерна графіка, програмування.

 

Викладач Костерний Дмитро Олегович, внутрішній сумісник

E-mail : d.kosternoy(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: має наукові публікації, бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: проектування систем збереження даних.

Сфера інтересів: програмування задач  для складних систем.

 

Викладач Суха Ксенія Сергіївна

E-mail : k.sukha(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: інформатика.

Сфера інтересів: інженерія ПЗ, системне програмування.

 

Викладач Дереза Владислав Євгенович

E-mail : v.dereza(a)econom.zp.ua

Основні наукові і професійні досягнення: бере участь у міжнародних конференціях.

Викладає такі дисципліни: операційні системи.

Сфера інтересів: компʼютерна інженерія, системне програмування.