Кафедра будівництва та цивільної інженерії

Про кафедру

Місія кафедри: стимулювати розвиток держави в цілому та будівельної галузі зокрема, шляхом підготовки високо-кваліфікованих компетентних фахівців у галузі архітектури та будівництва. Підтримувати усталені освітні традиції базової підготовки здобувачів освіти, започатковані класичними науковими школами України. Впроваджувати новітні технології та інноваційні методи у сфері проектування, технології та організації будівельного виробництва, економіки будівництва. Створювати студент-орієнтований освітній простір, що дозволяє кожному здобувачу освіти зрозуміти та повністю розкрити власні схильності та здібності, реалізувати себе як фахівця у певній сфері будівельної галузі.

Спеціальності кафедри

Будівництво та цивільна інженерія

Студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримують необхідні знання для проектування, зведення, експлуатації, збереження і реконструкції будівельних об’єктів і систем. Набуті знання та навички можуть бути реалізовані у сферах архітектури та будівництва; державного управління на рівні областей, міст і районів; колективних, громадських та приватних послуг. Випускники володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів з врахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля. Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навиками.

Основні напрямки діяльності кафедри

Кваліфікація, що присвоюється: Бакалавр з будівництва та цивільної інженерії.

Рівень кваліфікації: Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування: Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу. Для здобуття освітнього рівня «бакалавр» можуть вступати особи, що здобули повну загальну середню освіту, освітній рівень «молодший бакалавр» та освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»).

Знання: Студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримують необхідні знання для проектування, зведення, експлуатації, збереження і реконструкції будівельних об’єктів і систем. Набуті знання та навички можуть бути реалізовані у сферах архітектури та будівництва; державного управління на рівні областей, міст і районів; колективних, громадських та приватних послуг. Випускники володіють необхідними знаннями в області новітніх та енергозберігаючих технологій створення ефективних конструкцій, виробів і матеріалів для будівельно-монтажних робіт та реконструкції будівельних об’єктів з врахуванням тенденцій раціонального природокористування і збереження довкілля. Навчання студентів нерозривно пов’язане з науковою роботою в лабораторіях кафедр з використанням сучасного обладнання та програмного забезпечення. Участь студентів у проектних та технологічних розробках допомагає успішно оволодівати професійними навичками.

Вміння і навички: Студенти спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» набувають знань, умінь та практичних навичок з архітектурно-будівельного проектування, розрахунку будівельних конструкцій, їх окремих елементів та просторових структур, інженерних вишукувань у сфері геодезії та гідрогеології, проектування інженерних мереж, технології виробництва будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, технології та організації будівельного виробництва, кошторисних розрахунків, планування та економічної оцінки ефективності ведення будівельної діяльності.

Компетенції і працевлаштування: Випускники спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» після завершення навчання мають достатньо компетенцій для реалізації себе у області професійної діяльності – створення об’єктів у галузі будівництва та цивільної інженерії, що включає проектування, будівництво (нове будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт) та експлуатацію об’єктів. Перспективні сфери працевлаштування та відповідні професії:

  1. Проектні організації – інженер-проектувальних (будівельні конструкції, планування міст, тощо); інженер з проектно-кошторисної роботи; інженер-будівельник (будівельні роботи, реконструкція будівель і споруд); технік-проектувальник; технік-теплотехнік.
  2. Об'єкти будівництва – керівник, головний фахівець, начальник виробничого підрозділу у будівництві; головний будівельник; майстер будівельних та монтажних робіт; менеджер (управитель) у будівництві (архітектура, будівництво, технічний контроль); інженер з нагляду за будівництвом; технік-будівельник, робітник, монтажник (конструкції, інженерні системи, системи утеплення тощо).
  3. Виробнича база будівництва – технолог з виробництва будівельних матеріалів, виробів, конструкцій; технік-будівельник; лаборант з безпеки та якості будівельної продукції; технік-лаборант; технік-теплотехнік; технік-технолог; контролер якості будівельних матеріалів.
  4. Приватний сектор – керівник малого підприємства в будівництві; менеджер (управитель) у будівництві (архітектура, будівництво, технічний контроль); консультант із енергозбереження в будівлях; консультант із енергозбереження та енергоефективності .
  5. Сфера обслуговування – менеджер (управитель) житлового будинку; інженер з технічного нагляду; консультант із енергозбереження в будівлях; консультант із енергозбереження та енергоефективності; фахівець з управління енергозбереженням в будівлях; технік-дизайнер; механік технічних систем будівель.

Доступ до подальшого навчання: Зарахування на конкурсних засадах на навчання за програмою другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобуття ОКР магістра (192 –«Будівництво та цивільна інженерія»).

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.