Кафедра теорії та практики перекладу

Про кафедру

Місія кафедри : Забезпечувати формування вмінь і навичок перекладу текстів різних стилів та жанрів (наукових і технічних документів, юридичної та суспільно-політичної літератури, публіцистики, художньої літератури тощо), опанування та розробку автоматичного (машинного) перекладу, автоматичного аналізу (розпізнавання) й автоматичного синтезу текстів, лінгвістичного забезпечення інтелектуальних систем, автоматичного анотування тощо з метою підготовки висококваліфікованих перекладачів – фахівців міжкультурної та міжмовної комунікації, які володіють іноземними мовами та навичками усного, письмового перекладу, знаються на новітніх інформаційних технологіях, знайомі з реаліями мовного, соціального і культурного просторів учасників комунікації, мають високий рівень комунікативної культури, що дозволяє їм ефективно взаємодіяти із роботодавцями, клієнтами та іноземцями.

Спеціальності кафедри

Філологія

Студенти, що навчаються на спеціальності «Філологія» отримують систему ґрунтовних знань гуманітарної підготовки, професійно вивчають англійську та німецьку мови, філологічні та практичні дисципліни, необхідні для роботи за фахом. Англійська мова сьогодні має особливий статус, адже вона є мовою міжнаціонального спілкування: нею пишуть, її розуміють, на ній розмовляють в усьому світі, вона є найважливішим засобом не тільки міжнародного спілкування всіх видів (випадкового і цілеспрямованого, формального і неформального, комерційно-промислового, політичного, дипломатичного тощо), але і засобом поширення наукових досліджень і професійного знання в цілому. Цей високий статус англійської мови в усьому світі вимагає високих стандартів викладання і навчання. Важливо відзначити, що під «філологом» розуміють не просто випускника відповідного факультету, а людину, що має здібності та інтерес до академічного дослідження літератури і мови. Сьогодні, філологи викладають в школах, працюють журналістами, очолюють PR-агенції, займаються маркетингом. Вони перекладають і редагують тексти, роблять рекламу, вчать діловому спілкуванню і красномовству співробітників різних компаній, управляють роботою веб-сайтів та блогів. Вони також працюють на посадах спічрайтерів для політиків, навчають українській мові іноземних студентів, ведуть діловодство. Філологи працюють у БУДЬ-ЯКІЙ сфері, яка потребує професійного володіння і роботи з усним і письмовим текстом.

Основні напрямки діяльності кафедри

Кваліфікація, що присвоюється : Бакалавр зі спеціальності «Філологія», спеціалізації «Англійська мова», «Німецька мова», «Французька мова».

Рівень кваліфікації : Бакалавр.

Спеціальні вимоги до зарахування : Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання : Студенти, що навчаються за спеціальністю «Філологія», засвоюють знання з області гуманітарних знань, міжмовної
комунікації та освіти.

Вміння і навики : Студенти набувають знань, вмінь та практичних навичок з володіння мовами (вітчизняними та іноземними) в усній та письмовій формах; пізнання лінгвістичної теорії, в тому числі знань, стилістики, історії мови, діалектології, спеціальної термінології деяких областей науки та техніки; дослідження мови та літератури у їх теперішньому стані та в історичному розвитку; здійснення міжмовної комунікації та обміну інформації; формування, перекладу та редагування комерційних документів; ознайомлюються з іноземною та вітчизняною літературою, а також тенденціями її розвитку; отримують практичні уявлення щодо особливостей супроводження діяльності у галузі туризму та культурного обміну.

Компетенції і працевлаштування : Випускники спеціалізації «Філологія» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов’язки у будь-якій сфері, пов'язаній з міжмовною комунікацією, на посадах перекладача; гіда-перекладача; перекладача науково-технічної літератури; перекладача-референта; перекладача-менеджера; перекладача-редактора; консультанта з перекладу; співробітника зі зв’язків з громадськістю; керівника служб, пов’язаних з комунікативно-інформаційною та економічною діяльністю підприємств та організації;
викладача.

Доступ до подальшого навчання : Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступеня магістра (035 - «Філологія»).

Форма навчання : денна, заочна