Кафедра теорії та практики перекладу

Про кафедру

Метою діяльності кафедри є здійснення науково-методичного забезпечення навчального процесу згідно з вимогами освітньо-професійних програм підготовки фахівців, вивчення та розповсюдження передового досвіду навчання і виховної роботи, розвиток навичок активної та самостійної роботи викладачів над підвищенням свого професійного рівня.
У відповідності до нормативних документів та матеріалів кафедра виконує організаційну, навчально-виховну, методичну, науково-дослідну та іншу роботу зі студентами.

Спеціальності кафедри

Філологія

Студенти, що навчаються на спеціальності «Економічна кібернетика» отримують систему знань за економічними, математичними та фаховими спеціальними дисциплінами, оволодіваючи найпрогресивнішими комп’ютерними технологіями. Наша спеціальність передбачає отримання базової економічної підготовки на такому ж рівні як і економісти інших спеціальностей, проте в області математичної освіти значно випереджує їх. Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління в економіці, володіють ефективними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, можуть ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста. Про них заслужено висловлюються як про неперевершених фахівців на будь-яких ділянках у системах управління підприємствами та організаціями.

Студенти, що навчаються на спеціальності «Економічна кібернетика» отримують систему знань за економічними, математичними та фаховими спеціальними дисциплінами, оволодіваючи найпрогресивнішими комп’ютерними техноло¬гіями. Наша спеціальність передбачає отримання базової економічної підготовки на такому ж рівні як і економісти інших спеціальностей, проте в області математичної освіти значно випереджує їх. Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління в економіці, володіють ефективними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, можуть ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста. Про них заслужено висловлюються як про неперевершених фахівців на будь-яких ділянках у системах управління підприємствами та організаціями.

Основні напрямки діяльності кафедри

Кваліфікація, що присвоюється:

Бакалавр зі спеціальності «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика»

Рівень кваліфікації:

Бакалавр

Спеціальні вимоги до зарахування:

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Знання:

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Економічна кібернетика», засвоюють знання з різних галузей економіки та економіко-математичного моделювання, прогнозування соціально-економічних процесів, дослідження операцій в економіці та інформаційних технологій.

Вміння і навики:

Студенти набувають знань, вмінь та практичних навичок з методів аналізу, прогнозування та оптимального управління фінансово-економічними та економіко-виробничими системами; навичок у сфері комп’ютерних технологій та інформаційних систем з метою розв’язання теоретичних та прикладних задач у галузі економіки.

Компетенції і працевлаштування:

Випускники спеціалізації «Економічна кібернетика» завдяки циклу дисциплін професійної та практичної підготовки можуть виконувати професійні обов’язки у системах вироблення рішень та обіймати первинні посади у галузі економіки, розробляти та експлуатувати обчислювальні системи та комп’ютерні програми.

Студенти, що навчаються на спеціальності «Економічна кібернетика» отримують систему знань за економічними, математичними та фаховими спеціальними дисциплінами, оволодіваючи найпрогресивнішими комп’ютерними техноло¬гіями. Наша спеціальність передбачає отримання базової економічної підготовки на такому ж рівні як і економісти інших спеціальностей, проте в області математичної освіти значно випереджує їх. Економісти-кібернетики мають високу кваліфікацію у сфері організаційного управління в економіці, володіють ефективними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій з використанням найновіших інформаційних технологій, можуть ефективно реалізовувати свої професійні знання економіста. Про них заслужено висловлюються як про неперевершених фахівців на будь-яких ділянках у системах управління підприємствами та організаціями.

Доступ до подальшого навчання:

Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ступіня магістра (051 - «Економіка», спеціалізація «Економічна кібернетика»).

Форма навчання: денна, заочна