СТП ЗІЕІТ

Стандарти підприємства
Положення про організацію освітнього процесу

Положення про Вчену раду Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про Науково-методичну раду Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про організацію освітнього процесу (завантажити, .pdf)

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (завантажити, .pdf)

Положення про факультет Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про кафедру Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про відділ ліцензування та акредитації (завантажити, .pdf)

Положення про психологічну службу Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників (завантажити, .pdf)

Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-педагогічних працівників (завантажити, .pdf)

Положення про дистанційне навчання студентів у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технолгій (завантажити, .pdf)

Положення про перевірку самостійних робіт студентів на оригінальність (на відсутність плагіату) (завантажити, .pdf)

Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Порядок організації інклюзивного навчання в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Робоча програма навчальної дисципліни. Основні вимоги (завантажити, .pdf)

Методичні рекомендації щодо розробки силабусу навчальної дисципліни у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Правила проведення контрольних заходів (завантажити, .pdf)

Положення про порядок визнання в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій результатів попереднього навчання (завантажити, .pdf)

Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти, випускників, роботодавців у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, додатки: анкета1, анкета2, анкета3, анкета4, анкета5)

Положення про порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про  академічну доброчесність у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів та науково-педагогічних працівників у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про порядок надання академічної відпустки та повторного навчання, переведення, поновлення та відрахування студентів у ПАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» (завантажити, .pdf)

Положення про організацію самостійної роботи студентів (завантажити, .pdf)

Положення про ведення журналу навчальних занять (завантажити, .pdf)

Положення про організацію практики студентів Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про кураторів академічних груп у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про бібліотеку Запорізького інституту економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про надання індивідуального графіку навчання студентам ЗІЕІТ. Основні положення (завантажити, .pdf)

Положення щодо організації навчального процесу в ЗІЕІТ за кредитно-модульною системою (завантажити, .pdf)

Положення про стейкхолдерів освітніх програм в Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про координаційну раду викладачів і студентів ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Положення про політику та процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Запорізькому інституті економіки та інформаційних технологій (завантажити, .pdf)

Положення про студентського омбудсмена (уповноваженого з прав студентів) (завантажити, .pdf)

 

Оголошення про конкурсний відбір на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

30.08.2020
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Кафедра будівництва та цивільної інженерії:
  • завідувач кафедри, професор – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерної інженерії:
  • доцент – 2 ст.
 • Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення:
  • професор – 1 ст.;
  • доцент – 1 ст.
 • Кафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін:
  • завідувач кафедри, доцент – 1 ст.
  • доцент – 1 ст.
 • Кафедра підприємництва, менеджменту та туризму:
  • доцент – 1 ст.
 • Кафедра природничо-наукових дисциплін:
  • завідувач кафедри, доцент – 1 ст.
 • Кафедра теорії та практики перекладу:
  • доцент – 1 ст.
 • Кафедра міжнародних економічних відносин та маркетингу:
  • професор – 1 ст.

30.08.2019
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Будівництва та цивільної інженерії:
  • професор – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерної інженерії та комп’ютерних наук:
  • доцент – 2 ст.
 • Кафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення:
  • професор – 1 ст.;
  • доцент – 2 ст.;
  • старший викладач – 1 ст.
 • Кафедра фінансів та обліку:
  • завідувач кафедри – 1 ст.;
  • професор – 1 ст.
 • Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін:
  • завідувач кафедри – 1 ст.

28.08.2018
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Будівництва та цивільної інженерії:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерної інженерії:
  – доцент – 1 ст.;
  – старший викладач – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення:
  – доцент – 4 ст.;
  – викладач – 2ст.
 • Кафедра економічної кібернетики:
  – доцент – 1 ст.;
 • Кафедра фінансів та аудиту:
  – доцент – 1 ст.;
 • Кафедра природничо-наукових дисциплін:
  – доцент – 1 ст.

28.08.2017
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Будівництва та цивільної інженерії:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерної інженерії:
  – доцент – 1 ст.;
  – старший викладач – 1 ст.
 • Кафедра комп’ютерних наук та інженерії програмного забезпечення:
  – доцент – 1 ст.
 • Кафедра економічної кібернетики:
  – доцент – 1 ст.
 • Кафедра міжнародних економічних відносин:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра теорії та практики перекладу:
  – старший викладач – 1 ст.

29.08.2016
Інститут оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 • Будівництва та цивільної інженерії:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра економічної кібернетики:
  – професор – 1 ст.
 • Кафедра маркетингу:
  – доцент – 1 ст.
 • Кафедра менеджменту:
  – старший викладач – 1 ст.
 • Кафедра природничо-наукових дисциплін:
  – доцент – 1 ст.

Адміністративний персонал:

  • Маркетолог відділу формування контингенту;
  • Адміністратор локальної мережі;
  • Методист навчального відділу;
  • Секретар приймальної комісії.