Циклова комісія з фінансів і обліку

Про циклову комісію

Мета роботи: Забезпечувати фундаментальними, професійними знаннями, сучасними навичками і необхідними компетенціями здобувачів освіти на основі інноваційної та якісної підготовки висококваліфікованих фахівців в області фінансів, бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування з метою ефективного практичного застосування їх знань на національному та міжнародному рівні для задоволення інформаційних запитів суспільства та роботодавців і забезпечення сталого розвитку економіки України.

Спеціальності

Основні напрямки діяльності

Анкетування студентів

Анкетування щодо якості освітнього середовища в ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Анкетування щодо якості викладання навчальних дисциплін (завантажити, .pdf)

Анкетування щодо розробки і перегляду освітньої програми, за якою навчається здобувач (завантажити, .pdf)

Вибіркові дисципліни

Анотації вибіркових дисциплін для ОПП "Фінанси" (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін для ОПП "Облік і оподаткування" (завантажити, .pdf)

Освітньо-професійна програма "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-професійна програма (завантажити, .pdf)

Освітній план (завантажити, .pdf)

Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування"

Освітньо-професійна програма (завантажити, .pdf)

Освітній план (завантажити, .pdf)

Рецензії-відгуки на ОПП "Облік і оподаткування" 2022 р.

Головний бухгалтер ТОВ "Ніко Істлайн Запоріжжя" Крітчина О.В. (завантажити, .pdf)

Начальник відділу страхування роздрібного бізнесу ПРАТ Страхова компанія "АРСЕНАЛ Страхування" Шульга О.Ю. (завантажити, .pdf)

Директор ТОВ "Компанія Вент Аер" Яковлєв К.І. (завантажити, .pdf)