Академічний персонал

ПосадаКафедраДата закриття вакансіїВимоги
ПрофесорКафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення01.06.2022Академічна та/або професійна кваліфікація відповідає спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, має науковий ступінь доктора або кандидата наук та/або вчене звання.
ДоцентКафедра економічної кібернетики та інженерії програмного забезпечення01.06.2022Академічна та/або професійна кваліфікація відповідає спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення, має науковий ступінь кандидата наук та/або вчене звання доцента.
ПрофесорКафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін01.06.2021Академічна та/або професійна кваліфікація відповідає спеціальності 081 Право, має науковий ступінь доктора або кандидата наук та/або вчене звання.
ДоцентКафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін01.06.2021Академічна та/або професійна кваліфікація відповідає спеціальності 081 Право, має науковий ступінь кандидата та/або вчене звання доцента.
ДоцентКафедра підприємництва, менеджменту та туризму01.06.2021Академічна та/або професійна кваліфікація відповідає спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування, має науковий ступінь кандидата та/або вчене звання доцента.
ДоцентКафедра підприємництва, менеджменту та туризму01.06.2021Академічна та/або професійна кваліфікація відповідає спеціальності 073 Менеджмент, має науковий ступінь кандидата та/або вчене звання доцента.
ДоцентКафедра підприємництва, менеджменту та туризму01.06.2021Академічна та/або професійна кваліфікація відповідає спеціальності 242 Туризм, має науковий ступінь кандидата та/або вчене звання доцента.
ДоцентКафедра природничо-наукових дисциплін01.06.2021Має науковий ступінь кандидата та/або вчене звання доцента.
ВикладачКафедра права та соціально-гуманітарних дисциплін01.06.2021Досвід роботи в закладах освіти викладачем української мови.

Кандидат на вакансію повинен мати відповідні публікації (не менше 5 за останні 5 років) та інші види наукової активності.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі (подаються претендентом до відділу кадрів Інституту):

  • заява про участь у конкурсі;
  • список наукових та навчально-методичних праць;
  • документи, що підтверджують рівень освіти, підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи (про вищу освіту, наукові ступені), атестати (про вчене звання), сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);
  • звіт за попередній період про навчально-методичну, наукову, виховну, профорієнтаційну роботу (від претендента, який працював в Інституті до проведення конкурсу за основним місцем роботи або за сумісництвом).