Циклова комісія з загальноосвітніх дисциплін та права

Циклова комісія з загальноосвітніх дисциплін та права сприяє формуванню висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської та правової культури, толерантності, патріотизму, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості.

Основні напрямки роботи комісії:

впровадження новітніх технологій навчання та форм організації освітнього процесу;
сприяння впровадженню серед студентства правової культури та юридичних знань;
розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів;
робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього потенціалу;
індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Основні напрямки діяльності кафедри

Анкетування студентів

Результати анкетування щодо якості освітнього середовища в ЗІЕІТ (завантажити, .pdf)

Результати анкетування щодо якості викладання навчальних дисциплін (завантажити, .pdf)

Результати анкетування щодо розробки і перегляду освітньої програми, за якою навчається здобувач (завантажити, .pdf)

Вибіркові дисципліни

Кошик правника (завантажити, .pdf)

Анотації вибіркових дисциплін (завантажити, .pdf)