Анкетування студентів ЗІЕІТ

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості освітнього середовища в ЗІЕІТ – https://forms.gle/kPZHeK6UitXRZfGh9

Анкета для опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних дисциплін – https://forms.gle/U7zcNPgZ7ZtBZGRL9

Анкета для здобувачів вищої освіти щодо розробки і перегляду освітньої програми, за якою навчається здобувач – https://forms.gle/2bPWxLotxB74x4p77