Кафедра природничо-наукових дисциплін

Про кафедру

Місія кафедри : Місія кафедри – створити фундамент для вивчення комплексу природничо-наукових і спеціальних дисциплін; сприяти інтеграції отриманих знань в систему професійної підготовки; допомагати в розвитку навичок креативного і критичного мислення.
Швидка зміна поколінь техніки і технології вимагає від сучасного фахівця не стільки фактичних знань, скільки вміння і прагнення постійно їх оновлювати відповідно до визначеного напряму і згідно з насущними    тенденціями. Можливості успішної розробки і використання високих технологій пов'язані сьогодні з глибокими знаннями фундаментальних дисциплін. Без них практично неможливо розуміння нових фізичних, хімічних і біологічних досліджень, їх використання та доведення до рівня промислових технологій.
В умовах стрімкого темпу сучасного життя професійний успіх людини і досягнення ним своїх життєвих цілей можливі тільки за умови постійної самоосвіти, самовиховання і самовдосконалення протягом усього життя. А це, в свою чергу, вимагає хорошої базової підготовки з фундаментальних дисциплін. Науки про природу не лише забезпечують технологічний прогрес, але і формують менталітет спеціаліста, особливий тип раціонального мислення.

Основні напрямки діяльності кафедри

Основним напрямком роботи кафедри є створення системи викладання, що забезпечує високий рівень теоретичної та практичної підготовки студентів інституту по циклу природничо-математичних дисциплін. Ця система включає в себе лекційний курс, практичні заняття, індивідуальні домашні завдання, контрольні роботи. Викладачі кафедри також проводять заняття на підготовчих    курсах для абітурієнтів, які вступають в ЗІЕІТ.
Основні завдання кафедри:
• Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри, підвищення науково-методичного рівня проведення лекцій, практичних занять та розвиток творчих здібностей студентів.
• Використання сучасних інформаційних освітніх технологій.
• Удосконалення механізмів контролю якості освіти.
• Підготовка висококваліфікованих фахівців, що відповідають сучасним вимогам.
• Підвищення соціального статусу математичного та природничо-наукової освіти.