Експертна комісія відвідала ЗІЕІТ

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Управління інноваційною діяльністю зі спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з 16 по 18 жовтня 2018 року ПрАТ “ПВНЗ “ЗІЕІТ” відвідала експертна комісія у складі:

голова комісії – Коверга Сергій В’ячеславович – завідувач кафедри менеджменту Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», доктор економічних наук, професор;

член комісії – Храпкіна Валентина Валентинівна – професор кафедри маркетингу та управління бізнесом Національного університету «Києво-Могилянська академія», доктор економічних наук, професор.

Професорсько-викладацький склад та співробітники адміністративних підрозділів інституту поставилися до цього важливого контрольного заходу з відповідальністю, самовіддачею та почуттям обов’язку.

Залишити відповідь