Telegram бот ЗІЕІТ

Дистанційна форма навчання, яка у теперішніх умовах стала основою освітнього процесу, потребує опанування спеціальних, ще вчора незнайомих та незвичних, навичок роботи з інформаційними технологіями. При чому це стосується всіх його учасників – від учня, який починає ранок з уроку у ZOOM-і, до професора, що навіть вночі готує складні тести для магістратури у ЦДО, дивиться Telegram-канал інституту та чекає на зручний Telegram-бот.

Всіх “тих, хто ЗІЕІТ” об’єднує графік навчання та розклад занять, який організовує процес у часі та просторі. Від зручності його сприйняття залежить  мотивація вчитися та готовність вчити. Інститут досить давно практикує завантаження розкладу у мережу Інтернет. Але на мобільному телефоні іноді складно розбиратися в електронних таблицях, досить великих за розміром та “важких” за обсягом.

Саме так і думав студент 2 курсу спеціальності ІПЗ Гнутенко Максим, коли з науковим керівником доц. Жеребцовим Олександром Анатолійовичем формулював завдання для написання курсового проекту. Метою роботи була розробка програмного продукту, який зробив би більш зручним процесс отримання інформації щодо розкладу занять. І з цією задачею Максим впорався на відмінно! В результаті ним було запрограмовано  Telegram-бот, який за участі Лабораторії інформаційно-технологічної підтримки діяльності ЗІЕІТ розміщено на сервері інституту і який допоможе користувачам у зручній формі дивитись свої оцінки та розклад занять з деталізацією по предметах, групах та викладачах.

Зустрічайте, на Telegram-каналі ЗІЕІТ з’явився Telegram-бот @ZIEIT_robot!

Ось список команд, які розуміє бот:

/help – Перелік команд робота
/teachersubscribe – Надати список викладачів, для підписки на розклад одного з них
/teacher – Подивитися розклад викладача, на який ви підписані
/tdeny – Відмовитися від розсилки розкладу викладача
/studentsubscribe – Надати перелік курсів, для підписки на розклад групи студентів
/students – Подивитися розклад курсу, на який ви підписані
/sdeny – Відмовитися від розсилки розкладу групи студентів
/consultations – Подивитися розклад консультацій викладача, на якого ви підписані
/consall – Переглянути всі таблицю консультацій
/aud – Надати перелік аудиторій для перегляду їх зайнятості
/points <П> <І> <Б> <пароль>, або /p <П> <І> <Б> <пароль> – Подивитися свої оцінки, взяті з сайту ЗІЕІТ. Після першого введення даних, їх можна не вводити наступного разу, бот все запам’ятає.
/points, /p – Подивитися свої оцінки, взяті з сайту ЗІЕІТ. Працює тільки у тому випадку, якщо ви вже вводили дані для авторизації

Приємного користування!