Анонс: XXII НПСК

З метою підвищення якості підготовки фахівців, формування у студентів умінь та навичок науково-дослідницької роботи та залучення їх до наукової творчості, для забезпечення якості професійної підготовки, відповідної до ринку праці, у інституті з 8 по 9 грудня 2020 року відбудеться XXII науково-практична студентська конференція ЗІЕІТ.

Щорічна студентська конференція підбиває підсумки наукових досягнень студентів інституту у 2020 році. Робота конференції традиційно відбувається у формі пленарного та секційних засідань, але також міститиме елементи дистанційних технологій у зв’язку з карантинними обмеженнями.

Основні напрямки роботи конференції:

  • Гуманітарні науки;
  • Соціальні та поведінкові науки;
  • Менеджмент (управління та адміністрування);
  • Інформаційні технології.

Перелік секцій відповідно до наукових напрямків ХХІІ науково-практичної конференції студентів ЗІЕІТ 

Шифр галузі знань

Код та найменування спеціальностей

Керівник секції

03. Гуманітарні науки

Секція 1

035 Філологія

к.ф.н., доц. Чуча П.О.

05. Соціальні та поведінкові науки

Секція 2

051 Економіка

д.е.н., проф. Левицький С.І

Секція 3

292 Міжнародні економічні відносини

075 Маркетинг

к.е.н., доц. Михайлик Д.П.

07. Управління та Адміністрування

Секція 4

071 Облік та оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

к.е.н., проф. Оглобіна В.О.

Секція 5

076 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

к.е.н., доц. Панкова М.О.

12. Інформаційні технології

Секція 6

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

д.т.н., проф. Переверзєв А.В.

Графік підготовки до проведення ХХІІ науково-практичної конференції студентів ЗІЕІТ

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Подання заявок на участь у конференції

01.11.2020

Керівники магістерських робіт та наукових доповідей

2

Формування та подання до оргкомітету програм засідань секцій

07.11.2020

Керівники секцій

3

Подання тез та наукових доповідей керівникам секцій

15.11.2020

Керівники магістерських робіт та наукових доповідей

4

Подання тез та наукових доповідей в організаційний комітет

22.11.2020

Керівники секцій

5

Формування та видання програми конференції

28.11.2020

Голова робочої групи

6

Проведення засідань секцій

08.12.2020

09.12.2020

Керівники секцій

7

Подання звітів керівників секцій та пропозицій щодо публікацій текстів доповідей

16.12.2020

Керівники секцій

8

Доопрацювання і подання тез та текстів доповідей для публікацій

27.12.2020

Керівники наукових доповідей

9

Редагування та друк збірника тез конференції

03.01.2021

Голова робочої групи

10

Розміщення матеріалів конференції на сайті

06.01.2021

Голова робочої групи

11

Підготовка проекту наказу за результатами конференції

10.01.2021

Голова організаційного комітету