Реєстрація на МТНК/МКТ

РЕЄСТРАЦІЯ ДЛЯ УЧАСТІ В МКТ/МТНК

Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у магістерському комплексному тесті (МКТ) та/або магістерському тесті навчальної компетентності (МТНК), триватиме з 27 червня до 18 липня включно.

Отримати консультацію вступники можуть звернувшись за номерами телефону: 050-029-58-12, 099-702-4-708 або на електронну адресу приймальної комісії fdp@econom.zp.ua

Приймальні комісія ЗІЕІТ здійснює реєстрацію за допомогою взаємодії двох сервісів, роботу яких забезпечують Державне підприємство «Інфоресурс» та Український центр оцінювання якості освіти.

Для реєстрації вступник має надіслати на електронну адресу приймальної комісії ЗІЕІТ fdp@econom.zp.ua лист зі сканованими копіями (фотокопіями):

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (завантажити, .pdf);

  • документа, що посвідчує особу;

  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);

  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу;

  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);

  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК).

У темі листа обов’язково вказати «Реєстрація на МКТ/МТНК та прізвище, ім’я»

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційний магістр має вказати населений пункт, у якому бажає пройти МТНК, МКТ.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії ЗІЕІТ. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії ЗІЕІТ.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії ЗІЕІТ, для отримання відповідних роз’яснень.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії ЗІЕІТ надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти testportal.gov.ua створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Нагадаємо, що цьогоріч щоб здобути ступінь магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини», необхідно буде пройти магістерський тест навчальної компетентності. Ці випробування відбуватимуться в комп’ютерному форматі.