Експертні комісії – 16.01-18.01

З метою проведення первинних акредитаційних експертиз освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування другого (магістерського) рівня вищої освіти та освітньо-професійної програми Міжнародні економічні відносини зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини другого (магістерського) рівня вищої освіти у ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» працюють експертні комісії у складі:

Зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування:

  • голова комісії – Хрущ Ніла Анатоліївна – завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Хмельницького національного університету, доктор економічних наук, професор;
  • член комісії – Юдіна Світлана Валеріївна – завідувач кафедри фінансів та обліку Дніпровського державного технічного університету, доктор економічних наук, професор.

Зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини:

  • голова комісії – Хаджинов Ілля Васильович – проректор з наукової роботи, професор кафедри міжнародних економічних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор;
  • член комісії – Куріляк Віталіна Євгенівна – завідувач кафедри міжнародної економіки Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор.

Термін роботи експертних комісій з 16 по 18 січня 2019 року включно.