Умови вступу іноземців

Умови вступу іноземних громадян на навчання в ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

До інституту приймаються громадяни зарубіжних країн, які мають повну середню освіту, незалежно від їх расової належності, статі, мови і ставлення до релігії; які практично здорові.

1. Прийом громадян зарубіжних країн на навчання здійснюється на підставах:

Міжнародних договорів України;
Загальнодержавних програм;
Угод (договорів) інституту з юридичними особами;
Договорів на навчання з фізичними особами.

2. Іноземний громадянин має право на в’їзд в Україну з метою навчання в інституті по «Запрошенню на навчання» (далі «Запрошення») державного зразка.

«Запрошення» з обов’язковим заповненням усіх граф бланку видається:

фізичним особам – на підставі заяви особисто;
юридичним особам, які мають Договір з Українським державним центром міжнародної освіти України про організацію набору іноземців на навчання на підставі договору з інститутом.

Щоб отримати запрошення на навчання іноземному громадянину слід звернутися письмово до адміністрації інституту із запитом щодо вступу в ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій». Запит (заяву-анкету, копії національного паспорту та документу про повну середню освіту, згоду на обробку персональних даних) можна відправити за такими адресами:

E-mail: info@econom.zp.ua, l.kalinichenko@econom.zp.ua
Факс: +38 (061) 289-10-40

Поштова адреса: 69015, Україна

м. Запоріжжя, вул. Кияшка, 16-б

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

3. Іноземець, який отримав «Запрошення», після оформлення в’їзної візи у Консульській установі МЗС України, зобов’язаний повідомити інститут про місце і дату в’їзду в Україну.

4. З прибуттям до інституту іноземець надає:

документи згідно з переліком (дивись Додаток №1);
національний паспорт з отриманою візою та реєстрацією КПП Державного комітету прикордонної служби.

5. З іноземцями, які рекомендовані для зарахування на навчання, укладається договір, який є нормативним документом, що визначає обов’язки і права інституту і іноземця на весь термін навчання. Договір вступає в дію з моменту видання наказу ректора про зарахування на навчання.

6. Громадяни зарубіжних країн можуть навчатись в інституті:

на підготовчому відділенні, термін навчання – 10 місяців;
за напрямами підготовки та спеціальностями вищої освіти, по освітньо-кваліфікаційним рівням (ступеням освіти):
– бакалавр, термін навчання – 4 роки;
– магістр, термін навчання – 2 роки;
В’їзд і зарахування на навчання підготовчого відділення для іноземців здійснюється протягом усього року.

7. Іноземних громадяни, які зараховані на навчання, залучають до контингенту студентів Центру, включають до списків академічних груп відповідних факультетів разом з українськими студентами.

8. Іноземні громадяни, які навчаються в інституті, користуються навчальними приміщеннями, читальними залами і бібліотеками, спортивними і культурними комплексами на рівнях з українськими студентами правах.

9. Умови проживання і медичного обслуговування іноземних громадян визначаються додатковими договорами (контрактами).

10. При прийомі на навчання іноземних громадян, які пред’являють документи про здобутий в іноземних державах освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

11. Іноземним громадянам, які навчаються в інституті, гарантуються права і свободи, передбачені діючим законодавством України. Іноземці зобов’язані поважати та дотримуватися Конституції і законів України, Статуту інституту.

В усіх випадках особи, які отримали «Запрошення», несуть відповідальність за виконання закону України «Про правовий статус іноземців».

Додаток №1. Перелік документів

Громадяни зарубіжних країн – кандидати на навчання повинні подати такі документи:

1. заяву встановленого зразка;

2. оригінал і копію документу з перекладом українською мовою (нотаріально завірену копію документа про середню освіту і додаток до нього з вказівкою отриманих оцінок (балів) навчальних дисциплін;

3. оригінал і копію інтернаціонального паспорту з перекладом українською мовою (нотаріально завірену);

4. страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);

5. копію документа про народження;

6. 8 фотокарток розміром 35х45 мм.

Зазначені в підпунктах «2» та «3» документи повинні бути засвідчені відповідно до законодавства країни їх видачі та легалізовані в встановленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Документи про освіту на рівні бакалавр, магістр повинні бути визнані МОН України згідно до «Положення про визнання іноземних документів про освіту».

Положення про відділ роботи з іноземцями та особами без громадянства ПРАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій»

Положення (завантаження, .pdf)

Додаткову інформацію щодо навчання іноземних громадян в ПрАТ «ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» можна отримати, надіславши лист із запитаннями на e-mail: l.kalinichenko@econom.zp.ua