Експертні комісії відвідали Коледж ЕІТ

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Маркетинг зі спеціальності 075 Маркетинг за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з 29 по 31 травня 2019 року Структурний підрозділ «Коледж економіки та інформаційних технологій» ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» відвідала експертна комісія у складі:

голова комісії – Писаренко Володимир Вікторович – завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії, доктор економічних наук, професор;

член комісії – Шпигунова Наталія Олександрівна – голова циклової комісії економічних, комерційних та облікових дисциплін Державного вищого навчального закладу «Мелітопольський промислово-економічний коледж».

Завантажити висновки експертної комісії – 075 Маркетинг (завантажити, .pdf)

 

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з 27 по 29 травня 2019 року Структурний підрозділ «Коледж економіки та інформаційних технологій» ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» відвідала експертна комісія у складі:

голова комісії – Паламарчук Оксана Миколаївна – доцент кафедри економіки Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», кандидат економічних наук;

член комісії – Козачук Ніла Федорівна – голова циклової комісії управління, адміністрування та соціально-поведінкових наук Державного вищого навчального закладу «Миколаївський політехнічний коледж».

Завантажити висновки експертної комісії – 076 ПТБ (завантажити, .pdf)

 

З метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст з 27 по 29 травня 2019 року Структурний підрозділ «Коледж економіки та інформаційних технологій» ПрАТ ПВНЗ «Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» відвідала експертна комісія у складі:

голова комісії – Житар Максим Олегович – заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України, кандидат економічних наук;

член комісії – Тимошенко Наталія Миколаївна – голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових дисциплін Вінницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Завантажити висновки експертної комісії – 072 ФБС (завантажити, .pdf)