Анонс: XXIII НПКС

З метою підвищення якості підготовки фахівців, формування у студентів умінь та навичок науково-дослідницької роботи та залучення їх до наукової творчості у інституті з 7 по 8 грудня 2021 року відбудеться XXIII науково-практична студентська конференція ЗІЕІТ.

Щорічна студентська конференція підбиває підсумки наукових досягнень студентів інституту у 2021 році. Робота конференції традиційно відбувається у формі пленарного та секційних засідань з суворим дотриманням протиепідемічних вимог до всіх присутніх, але також міститиме елементи дистанційних технологій у зв’язку з наявними карантинними обмеженнями.

Основні напрямки роботи конференції:

  • Гуманітарні науки;
  • Соціальні та поведінкові науки;
  • Менеджмент (управління та адміністрування);
  • Інформаційні технології.

Програму та розклад конференції дивіться тут.

Перелік секцій відповідно до наукових напрямків ХХІІІ науково-практичної конференції студентів ЗІЕІТ

Шифр галузі знань

Код та найменування спеціальностей

Керівник секції

03. Гуманітарні науки

Секція 1

035 Філологія

к.ф.н., доц. Чуча П.О.

05. Соціальні та поведінкові науки

Секція 2

051 Економіка

д.е.н., проф. Левицький С.І

Секція 3

292 Міжнародні економічні відносин

075 Маркетинг

д.е.н., проф. Михайлик Д.П.

07. Управління та Адміністрування

Секція 4

071 Облік та оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

к.е.н., проф. Оглобліна В.О.

Секція 5

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

к.е.н., доц. Панкова М.О.

Секція 6

281 Публічне управління та адміністрування

к.ю.н., доц. Гулевська Г.Ю.

12. Інформаційні технології

Секція 7

121 Інженерія програмного забезпечення

123 Комп’ютерна інженерія

д.е.н., проф.. Левицький С.І.

д.т.н., проф. Переверзєв А.В.

Графік підготовки до проведення ХХІІ науково-практичної конференції студентів ЗІЕІТ

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні

1

Подання заявок на участь у конференції

02.11.2021

Керівники магістерських робіт та наукових доповідей

2

Формування та подання до оргкомітету програм засідань секцій

10.11.2021

Керівники секцій

3

Подання тез та наукових доповідей керівникам секцій

17.11.2021

Керівники магістерських робіт та наукових доповідей

4

Подання тез та наукових доповідей в організаційний комітет

24.11.2021

Керівники секцій

5

Формування та видання програми конференцій

29.11.2021

 

Голова робочої групи

 

6

Проведення засідань секцій

07.12.2021

08.12.2021

Керівники секцій

7

Подання звітів керівників секцій та пропозицій щодо публікацій текстів доповідей

16.12.2021

Керівники секцій

8

Доопрацювання і подання тез та текстів доповідей для публікацій

28.12.2021

Керівники наукових доповідей

9

Редагування та друк збірника тез конференції

05.01.2022

 

Голова робочої групи

 

10

Розміщення матеріалів конференції на сайті

08.01.2022

 

Голова робочої групи

 

11

Підготовка проекту наказу за результатами конференції

12.01.2022

Голова організаційного комітету