Факультет денної форми навчання

ДЕКАН – Перова Тамара Олексіївна

Графік навчального процесу денної форми навчання (завантажити, xls)

Графік перескладання академічної заборгованості інституту (завантажити, .xls)

Консультації викладачів:

Розклад занять:

035. Філологія
051. Економіка ОПП “Економічна кібернетика”
071. Облік та оподаткування
072. Фінанси, банківська справа та страхування
073. Менеджмент
075. Маркетинг
076. Підприємство, торгівля та біржова діяльність
081. Право
121. Інженерія програмного забезпечення
122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123. Комп’ютерна інженерія
192. Будівництво та цивільна інженерія
242. Туризм
281. Публічне управління та адміністрування
292. Міжнародні економічні відносини

Інформація деканату за телефонами: 239-90-09